Travnik: Kantonalna skupština daje suglasnost na statut bolnica u kantonu

36

Skupština Srednjebosanskog kantona na sjednici zakazanoj za utorak 24. 9. 2019. godine razmatrat će prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o ustrojstvu i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Kantona Središnja Bosna, davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove Bolnica Travnik, Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, opžih bolnica Bugojno i Jajce te Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila.
Osim toga, govora će biti i o izvješću o financijskoj reviziji Kantonalnog ravnateljstva za ceste za 2018.godinu.