Asfaltirani radovi na poddionici Buna – Počitelj u potpunosti su završeni čime je BiH dobila nova 7,2 kilometra autoceste na Koridoru 5C, potvrđeno je za Klix.ba iz JP Autoceste FBiH.

- Advertisement -

Predstavnik investitora Bože Talić za naš portal kaže kako su asfaltni radovi završeni u srijedu nakon čega su ostali sitni poslovi koji se odnose na montiranje opreme, ali je ova dionica autoceste uspješno završena.

“Asfaltni radovi su u potpunosti završeni, samo naravno sada neće biti zvaničnog otvaranja, jer se dionica ne može koristiti dok se ne završi poddionca Počitej -Zvirovići”, kaže Talić za Klix.ba. Ističe da će novih 7,2 kilometara autoceste do tada biti osigurani i zaštićeni.

Ova poddionica pozicionirana je između poddionice tunel Kvanj -Buna na sjevernoj i poddionice Počitelj – Zvirovići na južnoj strani.

Trasa počinje na oko četiri kilometra južno od sela Hodbine i ne presijeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj.

Trasa je prolaskom pored naselja Stanojevići i Kevčići presjekla putnu komunikaciju, zbog čega su izgrađeni natputnjaci Grabovina i Kevčići, a na djelu trase pored Bivoljeg Brda izgrađen je potputnjak istoimenog naziva. Od ostalih objekata na trasi se nalaze dva prolaza za životinje, kao i dvostrano odmorište Rotimski potok.

Ugovor koji je Hering potpisao u maju 2018. godine s JP Autoceste FBiH vrijedan je 25,7 miliona eura. Sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj, a nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U. iz Španije.

Iako je ova poddionica završena 7,2 kilometra autoceste će bit u funkciji nakon izgradnje kolosalnog mosta Počitelj, gdje se radovi, kao i na cijeloj poddionici Počitelj – Zvirovići, dugoj 11.75 kilometara, izvode punom parom i trebaju biti završeni do kraja naredne godine.

Izgradnjom ovih dionica BiH će dobiti novih 18 kilometara autoceste na Koridoru 5C, koji će biti povezani s evropskom mrežom puteva.

Centralna.ba