Radarske kontrole u KSB danas

27

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Eurodom)
12:00 do 15:00 sati ulica Stjepana Radića

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Sultan Ahmeda (škola)
10:00 do 11:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
12:00 do 13:30 sati ulica Terzići I (veterinarska)

PS DONJI VAKUF

11:00 do 12:30 sati Prusac
13:00 do 14:30 sati N.Travnička
15:30 do 17:00 sati ulica 14.septembar

PS GORNJI VAKUF

12:00 do 13:30 sati M-16.2 Duratbegović Dolac
16:00 do 17:30 sati M-16.2 Pajić Polje

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Gavrine kuće i Kaonik

PS KREŠEVO

11:00 do 12:00 sati Rakova Noga (u Tomićima)
13:00 do 14:00 sati Resnik
15:00 do 16:00 sati Polje (Paškina Kava)