Pendeš: Euroatlantski put BiH nema alternativu

18

“Žao mi je što smo izgubili određeno vrijeme, jer političke stranke koje su trenutno u vlasti, mislim prije svega na Vijeće ministara, su prije više od 4 godine imale konsenzus o aktiviranju MAP-a.”

 

Ministrica obrane BiH, Marina Pendeš sudjelovala je u Washingtonu, na dvodnevnoj konferenciji NATO inicijative, o izgradnji integriteta, u sektoru obrane “Building integrity”, na kojoj su analizirani sveukupni angažmani zemalja Sjeveroatlantskog saveza i partnerskih zemalja u protekle dvije godine. U intervjuu za N1 je govorila o brojnim aktualnim temama.

 

Na konferenciji, ministrica obrane predstavila je i rezultate Ministarstva obrane u oblasti jačanja integriteta, a jedan od rezultata je i akcijski plan kada je u pitanju suzbijanje korupcije.

 

“Uz pomoć NATO-a smo napravili prvu samoprocjenu, gdje smo utvrdili da imamo određenih problema kada su u pitanju javne nabavke, kada je u pitanju personal i financije s aspekta integriteta ili bolje rečeno da postoji mogućnost koruptivnih radnji. U tom smislu smo usvojili strategiju borbe protiv korupcije”, kazala je Marina Pendeš, ministrica obrane u BiH.

 

Ona se u Washingtonu sastala sa brojnim predstavnicima drugih zemalja kao bi razgovarali o bilateralnoj suradnji ali i o euroatlantskom putu BiH. Primjer dobre bilateralne suradnje, istaknula je Pendeš je i država Maryland s kojom BiH surađuje više od 15 godina:

 

“Maryland je naša partnerska država u SAD ali smatramo da ima još puno toga što možemo. Proširiti našu suradnju ne samo na vojno-vojnom polju, već i na civilno-civilno odnosno civilno-vojnom polju. Jer se veliki prostor otvara za suradnju između sveučilišta, zatim medicinskih centara odnosno kliničkih centara. Mislim da u narednom periodu ta suradnja države Maryland i BiH će biti značajnija.”

 

Kada je u pitanju (ne)usvajanje Godišnjeg nacionalnog plana i neslaganje među političarima u vezi s bh. putem u NATO, Pendeš je rekla:

 

“Žao mi je što smo izgubili određeno vrijeme, jer političke stranke koje su trenutno u vlasti, mislim prije svega na Vijeće ministara, su prije više od 4 godine imale konsenzus o aktiviranju MAP-a.”

 

“To nam daje mogućnost da otpočnemo neke druge procese”, dodala je.

 

Ministrica obrane je objasnila i kako bi aktivacija MAP-a pozitivno uticala na Bosnu i Hercegovinu:

 

“Aktiviranjem MAP-a mi doprinosimo stabilizaciji sigurnosti. Time se otvara mogućnost dodatnih investicija jer smo svi suočeni, ne samo u državi, nego u regiji, s odlaskom ne mladih ljudi, nego mladih obitelji na područje zapadne Europe i to je jedan veliki problem sa kojim se svi moramo suočiti i naći najbolje moguće rješenje – kako zaustaviti taj odlazak? A to možemo kroz reforme koje trebamo poduzeti u uređenju naše države BiH.”

 

Pendeš je naglasila da iz iskustva zemalja u okruženju znamo da moramo prvo ući u NATO kako bi ojačali svoj put ka EU te da moramo pronaći rješenje kojim će biti zadovoljna sva tri konstitutivna naroda ali i ostali.

 

“Ja sam uvjerena da svi politički lideri bez obzira dolaze li sa područja Federacije ili Republike Srpske moraju sjesti i naći najbolje rješenje za sve nas. Naš euroatlantski put je put koji nema alternative, samo moramo naći najbolji mogući recept za postizanje zajedničkog konsenzusa oko tih pitanja.” istaknula je Pendeš.

 

Dodaje da bez dijaloga nema slaganja te da nikome ne bi bilo mudro poduzimati korake koji bi destabilizirali regiju.