Nakon nešto duže rasprave usvojen je predloženi dnevni red uz izmjenu pete točke dnevnog reda koja se tiče „Etičkog kodeksa izabranih dužnosnika / zastupnica u Saboru ŽSB“. Na dnevnom redu bio je „Prijedlog etičkog kodeksa izabranih dužnosnika / zastupnika u Saboru ŽSB“, no usvojena je izmjena pa je razmatran „Nacrt etičkog kodeksa izabranih dužnosnika / zastupnika u Saboru ŽSB“.

- Advertisement -

Prva točka dnevnog reda današnje sjednice bila je “Program rada Vlade Županije Središnja Bosna za 2020. godinu”. Program rada je nakon rasprave većinom glasova zastupnika usvojen, a usvojen je i „Prijedlog programa rada Sabora Županije Središnja Bosna za 2020. godinu“. Zastupnici su većinom glasova usvojili i “Informaciju o ostvarenju Programa rada Sabora Županije Središnja Bosna za razdoblje od 1. 7. do 31. 12. 2019. godine”.

Pod četvrtom točkom dnevnog reda zastupnici su raspravljali o „Izvješću srednjoročne evaluacije integrirane Strategije razvoja Županije Središnja Bosna 2016-2020 za razdoblje evaluacije 2016-2018“ te isto usvojili.

Najviše rasprave na današnjoj sjednici Sabora Županije Središnja Bosna bilo je oko pete točke dnevnog reda, a riječ je o “Nacrtu etičkog kodeksa izabranih dužnosnika / zastupnika u Saboru ŽSB”. „Nacrt etičkog kodeksa“ nakon rasprave usvojen je većinom glasova uz zaključke da klubovi zastupnika u Saboru ŽSB u roku od 30 dana dostave prijedloge i primjedbe na „Nacrt etičkog kodeksa izabranih dužnosnika / zastupnika u Saboru ŽSB“ kako bi nadležno saborsko povjerenstvo isti razmatralo te pripremilo konačni prijedlog.

Posljednja točka dnevnog reda bila je “Očitovanje o Inicijativi za izmjenu Zakona o pravobraniteljstvu (Službene novine ŽSB broj: 8/17) podnesenu od strane načelnika općine Kiseljak”. Inicijativa je djelomično prihvaćena te kao takva usvojena većinom glasova prisutnih zastupnika