- Advertisement -

– Prema Zakonu o pravima izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija u institucijama vlasti Hercegovačko-neretvanskog kantona, propisano je da izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija nakon prestanka javne funkcije, a do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjavanja uvjeta za penziju prema općim propisima, imaju pravo na plaću, te penzijsko i zdravstveno osiguranje – navode nam iz Stručne službe Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Više od 25 godina staža – puna plaća


Dodaju da oni sa radnim stažom do pet godina imaju pravo tri mjeseca na punu plaću koju su ostvarili dok su bili na javnoj funkciji, a sljedećih devet mjeseci 50 posto od te plaće.

– Sa radnim stažom od pet do 15 godina imaju šest mjeseci punu plaću koju su ostvarivali dok su bili na javnoj funkciji, a sljedećih šest mjeseci 50 posto od te plaće.

Sa radnim stažom od 15-25 godina imaju devet mjeseci punu plaću koju su ostvarivali dok su bili na javnoj funkciji, a sljedeća tri mjeseca 50 posto od te plaće.

I oni sa više od 25 godina radnog staža imaju 12 mjeseci punu plaću koju su ostvarivali dok su bili na javnoj funkciji. Pod plaćom se podrazumijeva ukupan mjesečni neto iznos koji je izabrani dužnosnik i nosilac izvršne funkcije ostvarivao dok je obavljao javnu funkciju – navode iz Stručne službe Skupštine HNK.

Pojašnjavaju kako se plaća utvrđuje množenjem osnovice u utvrđenim koeficijentom i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 za svaku započetu godinu radnog staža izabranog dužnosnika i nosioca izvršne funkcije, a najviše 20 posto. Osnovicu odlukom utvrđuje vlada kantona.

– Koeficijent za utvrđivanje plaće određuje se prema značaju dužnosti koji izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija obavljaju. Koeficijent zastupnika u Skupštini HNK iznosi 12 dok je osnovica za mjesec lipanj iznosila 178,53 te neto plaća zastupnika u konačnici iznosi 2.142,36 KM prije oporezivanja – kazali su nam u Skupštini HNK.

U Hercegbosanskom kantonu izglasali zakon sa “bijelim kruhom”

U Tuzlanskom kantonu nam je rečeno da oni nemaju “bijeli kruh”.

– To pravo za zastupnike Skupštine Tuzlanskog kantona ne postoji. Zastupnici imaju samo prava koja su regulirana Zakonom o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona, a navedeni zakon ne poznaje pravo da zastupnici primaju naknadu plaće još 12 mjeseci nakon prestanka mandata u Skupštini TK – naveli su.

U Hercegbosanskom kantonu u lipnju su usvojili zakon koji omogućava i “bijeli kruh”.

– Skupština Kantona je 20.06. 2022. godine usvojila Zakon o plaćama i naknadama korisnika proračuna hercegbosanskog  kantona gdje su članom 12. Zakona regulirane naknade plaća nakon prestanka javne funkcije.

Zakon je u fazi objave i stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama Kantona – rečeno je.

U Kantonu Sarajevo su nam je rečeno da nemaju stavku “bijeli kruh”.

– U vezi sa vašim upitom obavještavamo vas da u Kantonu Sarajevo ne postoji “bijeli kruh”, odnosno naknada plaće nakon prestanka javne funkcije – naveli su nam.

U Zeničko-dobojskom kantonu pravo na bijeli kruh je ukinuto 2018. godine.

Ne odgovaraju u USK i KSB

– U veljači 2018. godine u Zeničko-dobojskom kantonu je donesen novi Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti u kojem je izbrisana odredba koja se odnosila na mogućnost aktiviranja prava na naknadu po završetku mandata. Na osnovu toga u našem kantonu niti zastupnici, ministri ili drugi zvaničnici, nemaju pravo na “bijeli hljeb” – rekao nam je Jasmin Duvnjak, zastupnik u Skupštini ZDK, a koji je delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Na pitanja o “bijelom kruhu” nisu odgovorili iz Vlade Unsko-sanskog kantona i  kantona Središnja Bosna. Međutim, prema ranijim informacijama dostupnim javnosti, “bijeli kruh” je u USK ukinut još 2014. godine, dok u KSB i dalje postoji pravo na “bijeli kruh”, potvrdila nam je to zastupnica u Skupštini kantona Zdenka Džambas.

– Profesionalni zastupnici imaju pravo na “bijeli kruh”, ovisno o radnom stažu – kazala nam je Džambas.

Centralna.ba