Poveži se s nama

Srednja Bosna

KISELJAK: Općinsko vijeće potvrdilo neradnu nedjelju u Kiseljaku

Objavljeno

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća općine Kiseljak razmatrano je 15 odluka, a jedna od njih je Odluka o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak.Naime, nakon što je na posljednjoj sjednici povučena s dnevnog reda, Odluka je danas bila dobila potrebnu većinu. Istu su podržali svi vijećnici iz kluba HDZ-a, dok su se kao suzdržani izjasnili Marinko Ilijašević (HSP) i Nenad Rajić (HDZ 1990), a protiv ove odluke su bili Nihad Junuzović (SDP), Hikmet Karasalihović (DF) i Izudin Dahija (SDA) te Nedžad Džafić (SDP), uz obrazloženje kako trenutno situacija nije pogodna za skraćivanje radnoga vremena. Jedna vijećnica SDA je bila spriječena nazočiti te je konačno rezultat bio 16 glasova u koristi Odluke, dva suzdržana i četiri protiv.

Prethodno je podržan i amandman kluba SDA kojim se dopušta rad nedjeljom benzinskim postajama i to do 16:00 sati te će ova dopuna biti uvrštena u Odluku koja je od svog prvotnog izdanja prethodno doživjela još određene izmjene poput onih vezanih za mesnice kojima je rad nedjeljom dozvoljen do 12 sati nedjeljom.

Nedjeljom će raditi i barem jedna dežurna ljekarna, pekare mogu raditi do 14:00 sati dok je trgovinama, kladionicama, internet klubovima rad nedjeljom zabranjen.

Oglas

 

Podsjećamo, brojne su lokalne zajednice donijele slične odluke u BiH pogotovo za vrijeme aktualne pandemije jer ovakav način rada olakšava
poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja kao i vršenja obvezne dezinfekcije prostora. Ista je uglavnom naišla na odobravanje društvene zajednice a njenom izglasavanju prethodila je široka javna rasprava sa svim zainteresiranim subjektima.

U nastavku donosimo izgled Odluke (bez danas usvojenog amandmana vezanog za benzinske postaje):

 

Odluka

Oglas

o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak

PRVI DIO

I. Opće odredbe

Oglas

Članak 1.

Odlukom o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata, obrta i srodnih djelatnosti na području općine Kiseljak (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuje se radno vrijeme u tijeku tjedna, te početak i završetak radnog vremena u tijeku dana u objektima koji se nalaze na području općine Kiseljak, u kojima fizičke i pravne osobe, u skladu sa zakonom, obavljaju uslužnu djelatnost: trgovinu, ugostiteljstvo, obrt i srodne djelatnosti (u daljem tekstu: uslužne djelatnosti).

Članak 2.

Oglas

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na:
– poslovne jedinice-radnje koje pružaju ugostiteljske usluge uposlenim u poduzećima, organizacijama, udrugama i ustanovama;
– Objekte u kojim pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost a koji se nalaze na koridoru autoceste Vc.

Članak 3.

Radno vrijeme sukladno ovoj Odluci utvrđuju fizičke i pravne osobe, koji obavljaju uslužnu djelatnost: trgovinu, ugostiteljstvo, obrt i srodne djelatnosti.
Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na vidnom mjestu na ulazu u radne prostorije, a lica koja obavljaju uslužne djelatnosti dužna su da se pridržavaju istaknutog radnog vremena, utvrđenog u skladu sa ovom Odlukom.

Oglas

Članak 4.

Svi ugostiteljski objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost moraju ispunjavati posebne uvjete iz Zakona o zaštiti od buke FBiH.

II. Tjedno radno vrijeme
Članak 5.

Oglas

Radno vrijeme u tijeku tjedna prodajnih objekta, obrta i srodnih djelatnosti utvrđuje se od ponedjeljka do subote (uključujući subotu).
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata utvrđuje se cijeli tjedan.

Članak 6.

Zabranjuje se rad nedjeljom svim trgovinama, obrtima i srodnim djelatnostima na području općine Kiseljak izuzev benzinskim crpkama, pekarama, mesnicama koje posluju izvan tržnih centara i trgovinama koje se bave isključivo prodajom suvenira.
Neradnim danom (nedjeljom) se omogućuje dodatna dezinfekcija prostora u kojem se obavlja djelatnost.

Oglas

III. Radno vrijeme u tijeku dana
Članak 7.

Minimalno radno vrijeme traje najmanje 8 sati dnevno, osim ako ovom Odlukom, za pojedine djelatnosti nije drugačije određeno.
Izuzetno, u dane državnih praznika i vjerskih blagdana, može se utvrditi i duže i kraće radno vrijeme.

IV. Radno vrijeme u tijeku blagdana

Oglas

Članak 8.

U vrijeme državnih i drugih blagdana koji su utvrđeni kao neradni od strane nadležnog organa samo je prvi dan neradni, a za ostale dane radno vrijeme je kao u Odluci.

DIO DRUGI, RADNO VRIJEME POJEDINIH USLUŽNIH DJELATNOSTI

Oglas

I. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti trgovine

Članak 9.

Fizičke i pravne osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 22 sata.

Oglas

Trgovine mogu raditi jednokratno ili dvokratno.
Odredbe ovog članka odnose se i na trafike.

II. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti tržnica

Članak 10.

Oglas

Radno vrijeme tržnica na malo, odnosno pijaca, može se odrediti svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 14 sati.

III. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti mesnica

Članak 11.

Oglas

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom mesa i mesnih proizvoda u mesnicama mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom od 06,00 do 22 sata, osim nedjelje.
Fizičke i pravne osobe koje se bave isključivo prodajom mesa i mesnih prerađevina i posluju izvan trgovačkih centara, mogu utvrditi radno vrijeme i nedjeljom i to maksimalno od 06,00 do 12 sati.

IV. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ljekarni

Članak 12.

Oglas

Radno vrijeme u ljekarnama može se odrediti svakim radnim danom od 06,00 do 22 sata.
Načelnik općine Kiseljak će svojom odlukom odrediti najmanje jednu dežurnu ljekarnu koja će raditi nedjeljom.

V. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti pekarnica

Članak 13.

Oglas

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom isključivo pekarskim proizvodima mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom od 06,00 do 22 sata, osim nedjeljom kada se može utvrditi maksimalno radno vrijeme od 06,00 do 14 sati.

VI. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba koje se bave djelatnošću benzinskih crpki

Članak 14.

Oglas

Radno vrijeme benzinskih crpki, može trajati u vremenu od 00 do 24 sata svim danima osim nedjeljom kada se može utvrditi maksimalno radno vrijeme od 00 sati do 14 sati.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih crpki određuje se u trajanju od 06 maksimalno do 22 sata.

VII. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ugostiteljstva

Članak 15.

Oglas

U objektima u kojima pravne ili fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost određuje se radno vrijeme svakim danom (uključujući i nedjelju) od 06,00 do 24 sata.

Ugostiteljski objekti koji imaju uvjete za rad noću, u zatvorenim prostorima, a koje će utvrditi nadležna općinska služba: noćni bar, noćni klub i disco klub (disco bar), mogu utvrditi radno vrijeme od 20 do 05 sati.

Radno vrijeme objekata u kojem udruge građana ili fondacije okupljaju svoje članove i omogućavaju određeni vid uslužne djelatnosti određuje se svakim danom (uključujući i nedjelju) od 06,00 do 24 sata.

Oglas

Radno vrijeme Salona za posebne prigode (svadbenih salona) u kojim se organiziraju prigodne svečanosti i zabave različitog sadržaja (party, svadbe, rođendani, maturalne svečanosti, godišnjice, proslava obrane diplomskog, postdiplomskog rada i doktorata te određene tradicionalne svečanosti kao što je proslava „Nove godine“, „Dana žena“, „Valentinova“ i sl.), mogu raditi u radnom vremenu od 19,00 sati do 05 sati narednog dana.

VIII. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i internet klubova

Članak 16.

Oglas

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti koje se odnose na igre na sreću u skladu sa Zakonom o igrama na sreću F BiH, kao i djelatnosti koje se odnose na pružanje internet usluga, mogu svoje radno vrijeme organizirati svakim danom, osim nedjelje, od 09,00 do 23 sata ukoliko ispunjavaju uvjete predviđene zakonima koji reguliraju ovu oblast.
Nedjelja je za djelatnost igara na sreću i Internet klubova neradni dan.

IX. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz Hoteli, moteli, pansioni i prenoćišta

Članak 17.

Oglas

Fizička i pravna osoba koja se bavi djelatnostima iz oblasti Hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta i drugi objekti koji pružaju usluge smještaja i to odjel recepcije, mogu svoje radno vrijeme organizirati od 00 do 24 sata svakim danom (uključujući i nedjelju).

X. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece

Članak 18.

Oglas

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece (obdaništa, vrtići, igraonice i slično) može se utvrditi u trajanju od 06,30 sati do 18 sati, svakim radnim danom osim nedjelje.

XI. Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti obrta i srodnih djelatnosti

Članak 19.

Oglas

U objektima u kojima fizičke i pravne osobe obavljaju obrtničku i srodnu djelatnost vlasnik utvrđuje radno vrijeme svakim danom (osim nedjelje) u vremenskom razdoblju od 06 sati do 22 sata.

Radno vrijeme iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na proizvodne pogone i radnje koje zbog karaktera procesa proizvodnje moraju poslovati mimo utvrđenih vremenskih intervala, uz obavezu poštivanja javnog reda i mira, Zakona o zaštiti od buke, isključivo u dijelu proizvodnog procesa.

TREĆI DIO, PRODUŽENO RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Oglas

Članak 20

Fizičke i pravne osobe koje se bave ugostiteljstvom, izuzev u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u prostorima koji se nalaze u objektima kolektivnog stanovanja, mogu produžiti radno vrijeme iznad maksimalno utvrđenog radnog vremena samo po dobivenom rješenju za produženje radnog vremena od strane nadležne općinske Službe.

Članak 21.

Oglas

Rješenje za produženje radnog vremena iz prethodnog članka ove Odluke nadležna općinska Služba donosi na pismeni zahtjev ugostitelja, a po ispunjenju sljedećih kriterija od strane ugostitelja:

a) da poslovni subjekt radi najmanje tri mjeseca
b) ako poslovni subjekt ili njegova poslovna jedinica, kao i odgovorna osoba poslovnog subjekta, nije kažnjavano zbog remećenja javnog reda i mira i zbog nepoštivanja odredbi ove Odluke, u razdoblju od šest mjeseci (tri mjeseca ukoliko se radi o novootvorenom poslovnom subjektu) unazad od podnošenja zahtjeva za produženje radnog vremena.
c) provjerom nadležne službe Općine Kiseljak o izmirenim obavezama ugostitelja prema Općini Kiseljak i prema Javnom komunalnom poduzeću.

Članak 22.

Oglas

Produženi radno vrijeme može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje se bave ugostiteljstvom najduže za dva sata i to za dane petak, subota i nedjelja, izuzev objekata propisanih člankom 15. stavak 2. tj. noćni bar, noćni klub i disco klub (disco bar).

Članak 23.

Vlasniku ugostiteljskog objekta i gospodarskom društvu kojima je rješenjem nadležne Službe dozvoljeno produženje radnog vremena, a isti se ne pridržavaju odredaba ove Odluke ili remete javni red i mir, uskratit će se dalje produženje istog na period ne kraći od tri mjeseca i to na temelju:

Oglas

– Obrazloženog i opravdanog zahtjeva Policijske stanice Kiseljak.
– Obrazloženog i opravdanog Zahtjeva 51% stanovnika ulice ili naseljenog mjesta sa prijavljenim prebivalištem u kojem se ugostiteljski objekt nalazi u ulici ili naseljenom mjestu ili prvoj susjednoj ulici ili naseljenom mjestu.
– Opravdanog i obrazloženog zahtjeva nadležnih inspekcijskih tijela.

POGLAVLJE III.
Izuzetci od propisanog radnog vremena

Članak 24.

Oglas

Načelnik općine Kiseljak može u slučajevima održavanja prigodnih manifestacija od značaja za općinu, privremeno odrediti drugačije radno vrijeme poslovnih subjekata obuhvaćenih ovom Odlukom, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Članak 25.

Načelnik općine Kiseljak može za djelatnosti iz ove Odluke odrediti drugačije radno vrijeme u dane državnih praznika i vjerskih blagdana od radnog vremena propisanog Odlukom, ako ocijeni da za to postoji potreba.

Oglas

NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 26.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke će vršiti:
– nadležne inspekcije (Inspekcija rada, tržišna inspekcija, ugostiteljsko-turistička inspekcija i druge nadležne inspekcije),
– Policijska stanica Kiseljak.

Oglas

Članak 27.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba i vlasnik radnje, ako:
a) odredi radno vrijeme suprotno odredbama članaka 10-20 ove Odluke,
b) na propisan način ne istakne obavijest o radnom vremenu sukladno članku 4 ove Odluke,
c) se ne pridržava istaknutog radnog vremena,
e) dozvoljava boravak gostiju nakon isteka radnog vremena.

Članak 28.

Oglas

Za prekršaje iz prethodnog članka ove Odluke, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 500,00 KM.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Oglas

Poslovni subjekti koji posluju u objektima iz ove Odluke, dužni su svoje radno vrijeme uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 30.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke, okončat će se u skladu sa ovom Odlukom.

Oglas

Članak 31.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o radnom vremenu Općine Kiseljak od 24.4.2001. godine.

Članak 32.

Oglas

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Kiseljak.

Obrazloženje

Imajući u vidu da je usvojena zakonska regulativa koja definira oblast radnog vremena i druge relevantne propise koji tretiraju ovu oblast i to:
Zakon o unutarnjoj trgovini („Službene novine F BiH“ broj 40/10 i 79/17),
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine F BiH broj 35/09 i 42/11)
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine F BiH“ broj 32/09),
Zakon o radu FBiH (Službene novine FBiH br. 26/16, 29/18),
Zakon o zaštiti od buke (Službene novine FBiH 110/12),
Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira KSB (Službene novine KSB br.13/10),
Zakon o načelima lokalne samouprave FBiH (Službene novine FBiH br 49/06).
Smatrajući da nakon pandemije koronavirusa fizičke i pravne osobe koje se bave određenom djelatnošću (posebno trgovina prehrambenim proizvodima) trebaju poduzeti dodatni napor na stalnoj dezinfekciji prostora u kojem se obavlja djelatnost, a imajući u vidu članak 8. Zakona o načelima lokalne samouprave FBiH (Službene novine FBiH br 49/06), čiji dio glasi:
U vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave posebno spadaju:
– poduzimanje mjera za osiguranje higijene i zdravlja;
kao i Odluka o zabrani rada nedjeljom radi vršenja obvezne dezinfekcije prostora broj 06-32-13-70/20 od 12.5.2020. godine, Stožera civilne zaštite Općine Kiseljak, donosimo Odluku kao u dispozitivu.

Oglas

ZAMJENIK PRESJEDAVAJUĆEG
OPĆINSKOG VIJEĆA KISELJAK
Zvonko Udovičić

IZVOR: kiseljak.info

Oglas
Oglas

Društvo

Čaroban početak “Božićne bajke” u Kiseljaku

Objavljeno

Piše

Pjesmom “Samo da rata ne bude” Balašević tribute band “Tajni gaz” otvorio je ali i odjavio prvu večer manifestacije “Božićna priča by Sky Cola” u Kiseljaku.

Ova tradicionalna manifestacija u Kiseljaku organizirana je od strane udruge mladih Kiss i Općine Kiseljak a započela je paljenjem i blagoslovom prve adventske svijeće.

Nakon toga, svi posjetitelji nastavili su druženje uz dobru glazbu ali i gastro ponudu dok su oni mlađi strpljivo čekali svoj red na besplatno klizanje

Posebnu pažnju ove je godine izazvao transformirani prostor tzv. Administrativno poslovnog centra koji je pretvoren u pravu božićnu bajku.

Za vremenske neprilike nema bojazni jer je i ove godine na Trgu kneza Radoje postavljen veliki grijani šator a program se nastavlja već narednoga vikenda, petak, subotu i nedjelju, kada posjetitelje očekuje raznovrstan glazbeni program, paketići za djecu, ribarska večer i još mnogo toga.

Projekt podržali, Općina Kiseljak, predsjednica FBiH Lidija Bradara, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih poslova BiH, JP Elektroprivreda HZ HB, Sarajevski kiseljak, Juicy, Fondacija za glazbene, scenske i likovne umjetnosti, Ministarstvo obrazovanja KSB, predsjedatelj Sabora KSB, HT Eronet…

Nastavi čitati

Društvo

U subotu donatorska večera za svetište Sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju

Objavljeno

Piše

U subotu, 9. prosinca u restoranu Gastro Globus u Zagrebu biti će organizirana svečana donatorska večera za izgradnju svetišta Sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju. Večera se održava pod motom: Obnovimo zavjet za svetište sv. Ive.

Organizator večere je župa Sv. Ivana Krstitelja Podmilačje, u suradnji sa Udrugom prijatelja kraljevskog grada Jajca te pod pokroviteljstvom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Večeri će prethoditi sveto euharistijsko slavlje u 17.00 sati u župnoj crkvi na Sigetu koje će predvoditi Tomo Vukšić, nadbiskup i metropolit vrhbosanski.

Ukoliko želite sudjelovati na svečanoj večeri kojom se sakupljaju sredstva za obnovi i izgradnju ovog najstarijeg svetišta u Bosni i Hercegovini možete se informirati na slijedeći način:

Oglas

Email: zupapodmilacje@gmail.com

Mobitel: +387 63 445 232
Nastavi čitati

Društvo

SREDNJA BOSNA: Učenik napisao email školi “Dolazim u jutarnjim satima, spremite se na krvoproliće, želim vam sve najbolje”

Objavljeno

Piše

Maloljetnici koji su u mailu poručili da će izvršiti krvoproliće u Mješovitoj srednjoj školi u Donjem Vakufu, pohađaju ovu školu, potvrđeno je za portal “Avaza”.

Provjeravaju se navodi zbog čega su zaprijetili krvoprolićem.

 

Oglas

 

Policijski službenici, Federalne uprave policije, podsjećamo, u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona jučer su identificirali i locirali dva maloljetna lica iz Donjeg Vakufa zbog ozbiljnih prijetnji.Asistenciju prilikom realizacije akcije pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

U mailu, koju su poslali na adresu škole, kako saznajemo, navodi se sljedeće:

Oglas

– Dragi kolektive MSŠ DV

Nadam se da ovaj mail čitate u zdravlju jer ga ubrzo nećete imati, no želim vam dati do znanja ozbiljnu prijetnju koja se nadvila nad vašim jadnim malim i bijednim životima. Ja sam bio učenik vaše škole i poznajem kakve ste fukare. Tako da draga moja gospodo došlo je i mojih pet minuta po naplatu stresa koje sam proživio sa vama. Jedino mi je žao učenika koji će ispaštati zbog vas. Ne želim baš da vam preporučim ignoriranje ove poruke i opasnosti koja vas sljeduje. Sutra, tj. u petak 01. 12. 2023. dolazim u jutarnjim satima. Spremite se na krvoproliće želim vam sve najbolje (naravno do sutra).

U potpisu: Fantom.

Oglas
Nastavi čitati

Društvo

U Novom Travniku obilježen Međnarodni dan osoba s invaliditetom

Objavljeno

Piše

Danas je u krcatom Domu kulture u Novom Travniku u organizaciji udruge Osmijeh obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

Pored članova udruge Osmijeh nastupili su članovi glazbene škole Jakova Gotovca, učenici osnovnih škola, a voditelj i animator bio je sjajni Dragoslav Pelc.

Članovi Roraty cluba iz Zenice i ostalih članova Rotary cluba iz Austrije uručlli su vrijednu donaciju ortopedskih pomagala udruzi Osmijeh.

Oglas
Nastavi čitati

Društvo

VITEZ: Duhovno predavanje uz don Ledića

Objavljeno

Piše

Hrvatsko kulturno društvo Napredak podružnica Vitez kao i ranije pred Božić organizira za duhovno predavanje.

Duhovno predavanje predvodit će don Ante Ledić u prostorijama HKD Napredak podružnica Vitez 7.12.2023. (četvrtak) u 19:30.

Don Anto Ledić je rođen 1967. godine na Kupresu, gdje je završio osnovnu školu, a potom gimnaziju za odgoj klera u Dubrovniku. Studirao je na Vrhbosanskoj teološkoj školi u Sarajevu, diplomirao pri zagrebačkom Teološkom univerzitetu, magistrirao na Pedagoškom fakultetu u Zenici, a 22.1.2014. doktorirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Oglas

Poziv svećenika vrhbosanske nadbiskupije obavlja od 1993. godine kada je bio u Sarajevu gdje je službovao tri godine, nakon čega odlazi u Žepče, osam godina je bio u Solakovoj Kuli i Obrima kod Konjica, obavljao je i funkciju ravnatelja Katoličke škole u Konjicu, nakon čega odlazi u Travnik pa osam godina na funkciju ravnatelja u Katoličkom školskom centru “Sveti Pavao” u Zenici te u Novi Travnik kao župnik.

Svi su dobro došli.

Oglas
Nastavi čitati

BiH

Subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području SBK

Objavljeno

Piše

Vlada Kantona Središnja Bosna je 19. listopada 2023. godine donijela Odluku o subvencioniranju boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Središnja Bosna (Sl. novine KSB; broj: 13/23).

Odlukom je definirano subvencioniranje boravka djeteta u predškolskoj ustanovi u 100% -tnom, 50% -tnom i 30% – tnom iznosu.

Odobrena visina subvencije, za isti iznos, umanjuje vašu mjesečnu obavezu prema predškolskoj ustanovi, sve dok traje to pravo.

Oglas

Roditelj/staratelj zahtjev (zahtjev dostupan na web stranici Ministarstva ili isti možete dobiti u ustanovi) za ostvarivanje prava na
subvencioniranje podnosi Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa (daljnjem tekstu: Ministarstvo) posredstvom predškolske ustanove u kojoj dijete boravi (predškolska ustanova zaprima Zahtjev roditelja, pomaže roditeljima prilikom kompletiranja potrebne dokumentacije i u njihovo ime dostavlja Zahtjev s priloženom dokumentacijom Ministarstvu).

Roditelj zahtjev s potrebnom dokumentacijom može i osobno podnijeti Ministarstvu. O zahtjevu za ostvarivanje prava na subvencioniranje boravka rješenjem odlučuje Ministarstvo.

Oglas
Nastavi čitati

BiH

FUP otkrio dva maloljetnika: Prijetili da će počiniti masakr u školi u Srednjoj Bosni

Objavljeno

Piše

Policijski službenici Federalne uprave policije u saradnji s Ministarstvom unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona, a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona su identificirali i locirali dva maloljetna lice iz Donjeg Vakufa, koja su putem e-maila uputila prijetnju da će izvršiti krvoproliće u Mješovitoj srednjoj školi u Donjem Vakufu, saznaje portala “Avaza”.

Asistenciju prilikom realizacije akcije pružila je Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine.

Nastavi čitati

Sport

KMF Vitez bolji od futsalera Jajca

Objavljeno

Piše

Futsaleri NK Jajce su u nedjelju u okviru petog kola Prve lige FBiH sa 4:3 poraženi od KMF Vitez.

Jajčani su odlično otvorili utakmicu i poveli sa 2:0 golovima Amira Nasupa i Adina Zekana. Uslijedila je obostrano otvorena igra sa brojnim šansama na obje strane ali su se golmani istakli sjajnim intervencijama. Domaćin golom Aldina Ribe u posljednjim sekundama prvog dijela smanjuje na 2:1. Kapiten Amir Nasup izlazi zbog povrede što je bio veliki hendikep za goste pošto su ionako imali smanjen roster zbog nedolaska četiri standardna igrača.

Ipak u drugom poluvremenu jajački futsaleri golom Kosovca povećavaju vodstvo na 3:1 te imaju četiri čiste šanse kod tog razultata da riješe utakmicu. Uslijedio je pritisak Vitežana, ponovno je Ajdin Mehmedović nesavladiv. Ipak, od 26. do 33. minute Vitežani postižu tri gola i preokreću na 4:3. Uslijedila je opsada gola domaćina, redaju se „mrtve“ prilike za Jajčane ali je vratar Faruk Spahić sada nesavladiv. U posljednjem napadu Jajčani traže i penal ali sudijska zviždaljka se nije oglasila pa je meč završen nezasluženom pobjedom domaćina.

Oglas

Bio je ovo drugi poraz NK Jajce pa se sada nalaze na trećem mjestu a u idućem kolu dočekuju drugoplasiranu Usoru.

MNK Vitez – NK Jajce 4:3 (1:2)

VITEZ- Sportska dvorana. Gledatelja 200. Sudije: Ušanovič Jasmin (Goražde) i Mirza Tičić (Sarajevo). Delegat: Mršo Almedin (Goražde).

Oglas

Strijelci: 0:1-Nasup Amir (2.), 0:2- Zekan Adin (6.), 1:2- Ribo Aldin (20.), 1:3- Kosovac Zijad (23.), 2:3-Šibčić Asim (26.), 3:3-Ribo Aldin (28.), 4:3-Luković Aladin (33.)

MNK Vitez: Spahić Faruk, Šibčić Asim, Dizdarević Kenan, Ramić Erdin, Luković Aladin, Spahić Aldin, Berbić Ahmed, Aganović Bajro, Alispahić Emir, Mujkić Mugdin, Ribo Aldin, Zatagić Elmin, Kermo Anes, Čelebić Kasim . Trener: Zukan Admir.

NK Jajce: Mehmedović Ajdin, Kosovac Zijad, Nasup Amir, Lizalović Ahmed, Čosić Jasmin, Crnac Zinedin, Nasup Adnan, Kahrić Muamer, Zekan Adin i Halaba Aldin.Trener: Crnac Zinedin.

Oglas

Žuti kartoni: Ribo Aldin, Aganović Bajro, Halaba Aldin, Mehmedović Ajdin.

 

 

Oglas
Nastavi čitati

Društvo

Travničanin Leon Bralić osvojio je nagradu za najbolju interpretaciju na Kids Stars festivalu u Sarajevu

Objavljeno

Piše

Travničanin Leon Bralić u subotu 02.12.2023 u Domu mladih- Skenderija na prvom međunarodnom festivalu dječje muzike Kids Star festival osvojio je nagradu za najbolju interpretaciju u kategoriji male zvijezde.

Sarajevo je u subotu bilo regionalni centar dječije pjesme. Kids Star 2023 festival očarao je sve prisutne prikazom nevjerojatne raznolikosti muzičkog talenta među djecom. Impresivan broj prijava jasno ukazuje na snažan interes djece i njihovih mentora iz regije, naglašavajući važnost ovog prvog sarajevskog festivala “Kids star” 2023.

 

Oglas

Svaka izvedba na festivalu bila je poput dragulja koji je sjajio na pozornici, odražavajući bogatstvo muzičke kreativnosti među mladim izvođačima.

Ova manifestacija ne samo da je pružila priliku da se otkriju novi talenti, već i da se podrži strast prema muzici među najmlađima.

 

Oglas

Ponosni smo na sve učesnike festivala.

Čestitamo pobjednicima i vidim se iduće godine u još ljepšem izdanju “Kids star” festivala

POBJEDNICI prvog Međunarodnog festivala dječije muzike Sarajevo “Kids star”2023.

Oglas

Nastavi čitati

Najnovije vijesti

Društvoprije 7 sati

Čaroban početak “Božićne bajke” u Kiseljaku

Pjesmom “Samo da rata ne bude” Balašević tribute band “Tajni gaz” otvorio je ali i odjavio prvu večer manifestacije “Božićna...

Društvoprije 7 sati

U subotu donatorska večera za svetište Sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju

U subotu, 9. prosinca u restoranu Gastro Globus u Zagrebu biti će organizirana svečana donatorska večera za izgradnju svetišta Sv....

Sportprije 9 sati

Leclerc potpisao novi ugovor s Ferrarijem. Zarađivat će 50 milijuna eura godišnje

TALIJANSKI mediji tijekom ponedjeljka su objavili kako su Ferrari i 26-godišnji Monegašanin Charles Leclerc produljili ugovor koji sada traje do...

BiHprije 10 sati

Bosna i Hercegovina sudjeluje na Svjetskom natjecanju iz programiranja – Mandela World Champ

EU CODE WEEK Bosna i Hercegovina s velikim entuzijazmom najavljuje sudjelovanje na Svjetskom natjecanju iz programiranja – Mandela World Champ,...

Društvoprije 10 sati

SREDNJA BOSNA: Učenik napisao email školi “Dolazim u jutarnjim satima, spremite se na krvoproliće, želim vam sve najbolje”

Maloljetnici koji su u mailu poručili da će izvršiti krvoproliće u Mješovitoj srednjoj školi u Donjem Vakufu, pohađaju ovu školu,...

Crna kronikaprije 10 sati

RASPISANA MEĐUNARODNA POTJERNICA ZA OSUMNJIČENIM ZA LIKVIDACIJU DJEVOJČICE IZ SJEVERNE MAKEDONIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslova Sjeverne Makedonije raspisalo je potjernicu za prvoosumnjičenim za organizovano ubistvo Vanje Gorčevske (Đorčevske) i Pančea Žežovskog. Ljupče...

Društvoprije 13 sati

U Novom Travniku obilježen Međnarodni dan osoba s invaliditetom

Danas je u krcatom Domu kulture u Novom Travniku u organizaciji udruge Osmijeh obilježen Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Pored...

Društvoprije 13 sati

VITEZ: Duhovno predavanje uz don Ledića

Hrvatsko kulturno društvo Napredak podružnica Vitez kao i ranije pred Božić organizira za duhovno predavanje. Duhovno predavanje predvodit će don...

Oglas
Oglas
LM