Zeleno svjetlo za izvoz mlijeka iz BiH u EU

32

-- Oglas ---

Ured Europske unije za hranu i veterinarstvo (FVO) obavijestio je 19. lipnja Ured za veterinarstvo BiH da se svi postupci koje je BiH predložila u Akcijskom planu za kontrolu proizvodnje i prerade mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u EU, smatraju zadovoljavajućim u odnosu na sve preporuke FVO-a.

Europska komisija pohvaljuje BiH zbog utvrđivanja i usvajanja Akcijskog plana i očekuje da državne i entitetske administracija u potpunosti i na koordiniran način, bez odlaganja, provedu sve aspekte Akcijskog plana na području cijele BiH.

Revizija FVO-a koja treba verificirati punu implementaciju Akcijskog plana, zakazana je za 2016. godinu.

BiH je već uključena na popis zemalja koje ispunjavaju uvjete za izvoz toplinski obrađenog mlijeka i mliječnih proizvoda u EU, ali prije nego što izvoz može početi, BiH će morati dostaviti Europskoj komisiji popis proizvodnih pogona koji su ocijenjeni kao usklađeni i predloženi za izvoz u EU prenosi Dnevnik.ba

Nakon što Europska komisija odobri ovaj popis, BiH može početi izvoziti u EU mlijeko i mliječne proizvode iz tih pogona.

Iako je riječ o pozitivnom pomaku u trgovinskim odnosima između BiH i EU, Europska komisija također podsjeća na potrebu da se sada stavi fokus na prilagođavanje trgovinskog dijela Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zbog ulaska Hrvatske u EU, priopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

– Ovo je jedna od dobrih vijesti za BiH, jedna od najboljih kada je u pitanju mljekarski sektor i rekao bih čitav poljoprivredni sektor BiH, ocijenio je danas ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Kemal Hrnjić je u ime Grupacije mljekarske industrije BiH ocijenio da je ovo „povijesni dan za mljekarski sektor u BiH”.