Zakazana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik

31

Predsjedavajući Općinskog vijeća Travnika zakazao je 9. Redovnu sjednicu Općinskog vijeća, koja će se održati 29. 07. 2013. godine u 10:00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

-- Oglas ---

 

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje Proračuna za 2014. godinu i finansijskog plana za period 2014. do 2016. godine
2. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina
3. Nacrt Odluke o izmjeni odluke o općinskim administrativnim taksama
4. Zaključak o usvajanju Inicijativa o pristupanju izradi izmjene i dopune Prostornog plana Općine Travnik 2003. – 2020. sa separatom Zopning plana za područje Vlašić
5. Usvajanje konačnog Izvještaja o provedenom postupku za imenovanje upravnih i nadzornih odbora u JU, PD i JP gdje Općina ima interes kao osnivač
6. Rješenje o konačnom imenovanju člana Skupštine PD „Vlašić“ Travnik
7. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Zavičajni muzej Travnik“ Travnik
8. Rješenja o dodjeli zemljišta
a)Enes Mehić
b) Amel Kikanović
c) Dijana Zekić i Slavko Gudelj
d) Fahrudin Pivić
e) Hazim Zuka
f) Sejfo Gigović
g) Mirsad Gigović
h) Ismet Kurtešević
i) Sabahudin Jusić
j) JP „Elektroprivreda BiH“
9. Izvještaj o realizaciji projekata Nevladinih organizacija u 2012. godini
10. Izvještaj o stanju u JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik