Zakazana 8. sjednica Općinskog vijeća Vitez

29

Na temelju odredbi članka 49. Poslovnika o radu i ustrojstvu Općinskoga vijeća Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“ broj 7/09) sazivam 8. sjednicu OV Vitez.

-- Oglas ---

Sjednica će se održati dan 31.7.2013.godine, sa početkom u 10:00 sati u sali Općinskoga vijeća Vitez.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvješće o radu za 2012.godinu JKP „VITKOM“ d.o.o.Vitez i Plan rada za 2013.godinu;
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na dio Cjenovnika komunalnih usluga JKP “Vitkom” d.o.o Vitez;
3. Izvješće o provedbi plana upravljanja otpadom općine Vitez 2011. – 2016.godina;
4. Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za period 1.1. – 30.6.2013.godine;
5. Prijedlog Rebalansa proračuna općine Vitez za 2013. godinu;
6. Prijedlog Odluke o izvršenju Rebalansa proračuna općine Vitez za 2013. godinu;
7. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za tijela mjesnih zajednica općine Vitez;
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim administrativnim pristojbama/taksama i tarife općinskih administrativnih taksa;
9. Informacija o realizaciji Strategije razvitka općine Vitez za period 2008.-2012.godina;
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za mlade općine Vitez;
11. Prijedlog Zaključka o pokretanju procedure javnog oglašavanja upražnjenih pozicija upravnih vijeća i nadzornih odbora u poduzećima i ustanovama prema kojima ovlaštenje i obveze imaju tijela općine Vitez temeljem državnog kapitala;
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor reguliranih tijela;
13. Izvješće o radu Sportskog saveza općine Vitez za 2012.godinu;
14. Prijedlog Zaključka o neprihvaćanju ponude za preuzimanje neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta u korist općine Vitez od strane Divne Strukar iz Viteza;
15. Prijedlog Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće:
a) državnih službenika i namještenika općine Vitez;
b) Općinskoga načelnika, predsjednika Općinskoga vijeća i savjetnika Općinskoga načelnika;
c) Općinskoga pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja u Općinskome pravobraniteljstvu Vitez;
16. Prijedlog Odluke o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika u institucijama vlasti općine