Zakazana 12. redovita sjednica Općinskog vijeća Travnik

17

Predsjedatelj Općinskog vijeća Travnik zakazao je 12. REDOVITU sjednicu Općinskoga vijeća Travnik, koja će se održati 27.11. 2013. godine (SRIJEDA), u 10,oo sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

-- Oglas ---

Za sjednicu je utvrđen sljedeći;

Dnevni red

1.Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2013. godine i donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna općine Travnik za period 01.01. do 30.09. 2013. godine
2.Razmatranje Izvješća o utrošku proračunske pričuve za period 01.01. do 30.09. 2013. godine
3.Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Travnik 2003.-2020.
4.Prijedlog Odluke o donošenju izmjene dijela Regulacionog plana „Babanovac“ Vlašić, lokalitet „Babanovac – Zapad“
5.Prijedlog Odluke o provođenju Izmjene dijela Regulacionog plana “Babanovac”, Vlašić lokalitet “Babanovac – Zapad”
6.Prijedlog Odluke o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja
7.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Travnik
8.Izvješće o radu JU „Centar za kulturu Travnik“ za 2012. godinu i Plan i program rada JU „Centar za kulturu Travnik“ za 2013. godinu
9.Usvajanje konačnog Izvješća o provedenom postupku za imenovanje upravnih vijeća javnih ustanova gdje Općina ima interes kao osnivač i razmatranje Preporuka sa prijedlozima rang liste najboljih kandidata za izbor na pozicije u upravnim vijećima JU „Centar za socijalni rad“ Travnik i JU „Dom zdravlja Travnik“
10.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnoga vijeća JU „Centar za socijalni rad“ Travnik.
11.Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnoga vijeća JU „Dom zdravlja“ Travnik.
12.Rješenja o dodjeli zemljišta

a)Kesten Memnur
b)Čaršimanović Ekram
c)Jakešević Kata
d)Gudić Ajdin
e)Dizdar Fuad
f)Trako Halim
g)Imširović Esad
h)Idžanović Martina
i)Čorbić Sabahudin
j)Hasičić Mirsad
k)Langić Mehmed
l)Goran Zakir

13.Informacija o kulturi športu i informiranju na području Općine Travnik za 2012. godinu