Vlada SBK usvojila nacrt proračuna za 2020

81

Vlada SBK na današnjoj sjednici usvojila je nacrt kantonalnog proračuna za 2020. godinu koji je jednoglasno usvojen. Planiran je u ukupnom iznosu od 219.008.468,00 KM što je za 24.067.485,00 KM manje u odnosu na izmjene proračuna za 2019. godinu.

Oprezan pristup proračunu za sljedeću godinu ogleda se i u povećanju osnovice, o čemu je premijer Tahir Lendo kazao:

“Jučer smo imali prvi razgovor sa sindikatima kojima smo obrazložili naše mogućnosti kad je riječ o osnovici jer u sljedeću proračunsku godinu ulazimo oprezno obzirom da u najavi imamo donošenje nekoliko važnih reformskih zakona oko porezne politike i doprinosa, pa i sami moramo biti oprezni da vidimo kako će prvo polugodište sljedeće godine biti sa aspekta prihoda, tek onda možemo o rashodima”, rekao je Lendo.

I u ovom nacrtu najviše sredstava otpada na – plaće zaposlenih. Kako je kazala Mirjana Plavčić, kantonalna ministrica financija, koja je proračun nazvala stabilizirajućim, i ovoga puta, kao i u drugim kantonima, najveći dio rashoda otpada na plaće zaposlenih.

“Kako u našem, tako i u drugim kantonima, 62 posto proračunskih rashoda ide na plaće, naknade i doprinose uposlenih. S druge strane, rast upošljavanja je zanemariv i iznosi samo 1,1 posto, kao što je zanemarivo povećanje osnovice za plaće od 1,17 posto”, kazala je Plavčić.

Nacrt će biti upućen u skupštinsku proceduru.