- oglas -

Vlada dala punomoć za Aluminij, Elektroprivrede i HT

Pročitajte i ovo

Kada politika zasjeni sportske uspjehe: Država u kojoj se na kraju sve ispolitizira

Kao i sve u ovoj državi tako i veliki uspjesi sportaša se na kraju ispolitiziraju. Tako je i sa...

Kraj utakmice u Zenici: Bukvić heroj Tuzlaka, u samom finišu odbranio penal

U okviru 6. kola mtel Premijer lige BiH, ekipa Sarajeva je na stadionu Bilino polje dočekala Slobodu. Iako su...

Radončić: Neće biti Čovićevog trećeg entiteta, ali ni Hrvati ne smiju biti nacionalna manjina

Večeras je na unutarstranačkoj tribini Saveza za bolju budućnost BiH u Mostaru, između ostalih, govorio i predsjednik SBB-a Fahrudin...
- Advertisement -

- Advertisement -

Vlada FBiH danas je donijela nekoliko odluka o davanju ovlasti punomoćnicima za zastupanje Vlade Federacije BiH na skupštinama gospodarskih društava: Enveru Mujezinoviću (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo), Saneli Jakubović (Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar), Jasmini Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Suadu Krvavcu („Unis Tools” d.o.o. Sarajevo), Pavi Bobanu (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar) i Adnanu Frljaku („Aluminij” d.d. Mostar).

Vlada je u Koordinacioni tim za pitanja europskih integracija imenovala Zorana Božića, umjesto Silvane Marić.


U Stručno radno tijelo, čiji je zadatak da za Vladu FBiH priprema nacrte drugostupanjskih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa “G” sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji BiH, danas su imenovani Mersiha Udovčić, Hamid Suljević i Goran Brkić.

Vlada FBiH danas je razriješila dosadašnji te imenovala privremeni Upravni odbor Financijsko-informatičke agencije u sastavu Dragan Prusina (predsjednik), Esher Kubat, Admir Kulić, Igor Planinić i Ferid Šabotić (članovi).

Privremeni UO imenovan je na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Kao neosnovan Vlada je ocijenila prigovor Ismeta Suljendića, sudionika na Natječaju za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Ukinuti rješenja o neosnovano isplaćenim poticajima

Federalna vlada danas je usvojila Objedinjeni izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove o izvršenim inspekcijskim nadzorima odobrenih poticaja u poljoprivredi, provedenim na osnovu zaključaka Vlade od 13.11.2014., te 10.2. i 14.4.2015. godine.

Kako je danas zaključeno, u predmetima u kojima je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijelo rješenja o odobravanju novčane podrške na osnovu kojih je isplaćen dio sredstava u određenom iznosu, a federalni poljoprivredni inspektor utvrdio da klijent nije ispunjavao uslove za dodjelu podrški i donio rješenje o povratu isplaćenog dijela, Vlada FBiH će, po pravu nadzora, ukinuti rješenje kojim je odobreno pravo na novčanu podršku. Bit će ukinuta i rješenja koje je odobrilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, kao prvostupanjski organ, a sredstva nisu isplaćena, u slučajevima kada su inspektori utvrdili da klijent ne ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na podršku.

Zaduženi su Federalno ministarstvo poljoprivrede i Federalna uprava za inspekcijske poslove da Vladi FBiH dostave informaciju o svim predmetima iz perioda od 2011. do 2015. godine u kojima je resorno ministarstvo rješavalo kao drugostupanjski organ po žalbama na rješenja federalnih poljoprivrednih inspektora kojima je naložen povrat isplaćenih iznosa na ime poticaja, te donijelo meritorno rješenje kojim je, suprotno nalazu inspektora, uvažilo žalbu aplikanta, dodijelilo mu i isplatilo poticaj.

Vlada je Federalno ministarstvo poljoprivrede zadužila da, na osnovu Zakona o poljoprivredi, donese rješenje o zabrani apliciranja za novčane podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoja, na period od tri godine, svim klijentima koji su novčana sredstva dobili na osnovu netočnih podataka ili su dobivena sredstva nenamjenski utrošili, a kojima je inspekcija naložila povrat nakon što je utvrđena zloupotreba.

Zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove da, u što kraćem roku, Federalnom ministarstvu pravde dostavi svu raspoloživu relevantnu dokumentaciju vezanu za nepravilnosti koje su inspektori ustvrdili u nalazima sudskih vještaka poimenično, na osnovu čijih nalaza je dodjeljivana novčana podrška, a kako bi ovo ministarstvo, u slučaju utvrđivanja konkretnih nezakonitosti, poduzelo zakonom propisane mjere u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o vještacima Federacije BiH.

Naloženo je Federalnom ministarstvu poljoprivrede, da u suradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, usuglasi podatke, sačini korektnu i validnu evidenciju naloga za isplatu novčanih podrški klijentima koji su uredni i proslijedi je Federalnom ministarstvu financija-Trezoru na postupanje.

Do tada će Federalno ministarstvo financija obustaviti isplatu prispjelih spornih naloga.

Federalno ministarstvo poljoprivrede i Federalna uprava za inspekcijske poslove će, u cilju realizacije današnjih zaključaka, sravniti sve podatke koje se odnose na poticaje u poljoprivredi, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Provoditi preporuke internih revizija

Prihvaćajući danas Godišnji konsolidirani izvještaj interne revizije u javnom sektoru u Federaciji BiH za 2014. godinu, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalnu upravu policije i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da se, u roku od dva mjeseca, očituju Federalnom ministarstvu financija, odnosno Centralnoj harmonizacijskoj jedinici (CHJ) o razlozima zbog kojih nisu proveli preporuke interne revizije.

Vlada je zatražila i da budu utvrđeni novi rokovi za postupanje po ovim preporukama. Federalno ministarstvo financija zaduženo je da poduzme aktivnosti na popunjavanju sistematiziranih radnih mjesta u CHJ što bi omogućilo uspješno obavljanje njenih zakonom utvrđenih nadležnosti.

Vlada je zadužila CHJ da pruži podršku organizacijama u javnom sektoru u Federaciji BiH kod uspostavljanja funkcije interne revizije i da nastavi razvijati ovu funkciju u skladu sa zakonom s ciljem stvaranja operativne i funkcionalne strukture interne revizije u javnom sektoru, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

O stanju sigurnosti u Federaciji BiH

Vlada FBiH je prihvatila Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, sačinjenu povodom inicijative Kluba SDP-a za održavanje sjednice Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na kojoj će prioritetno biti raspravljano o ovom pitanju.

U veoma detaljnoj i sveobuhvatnoj Informaciji, koja će biti upućena Zastupničkom domu, navedeno je da je tijekom prvog polugodišta 2015. godine, u odnosu na isto lanjsko razdoblje, broj izvršenih kaznenih djela manji za 1.614 (ili 13,8 posto), a njihova rasvijetljenost je povećana za 2,28 posto.

Evidentirana su i smanjenja broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 406 (ili 4,7 posto), kao i broja napada na ovlaštene službene osobe za 83 (76,1 posto). Istodobno je za 822 (ili 6,6 posto) povećan broj prometnih nesreća u kojima je broj poginulih veći za 3,9 posto, a ozlijeđenih za 6,9 posto.

U izvještajnom razdoblju je smanjen ukupan broj kaznenih djela protiv imovine za 16,2 posto (teške krađe za 17,3 posto, krađe za 18,3 posto, razbojništva za 2,1 posto i motornih vozila za 11,9 posto).

Povećanje kaznenih djela evidentno je u oblastima gospodarskog i financijskog kriminala za 10,3 posto, korupcije za 45,5 posto, te zlouporabe opojnih droga za 7,6 posto. U prvih šest mjeseci 2015. godine evidentirano je 7.155 osumnjičenih osoba za izvršenje kaznenih djela, što predstavlja pad za 15,1 posto u odnosu na usporedno razdoblje.

Među počiniteljima je smanjen broj maloljetnika za 35,8 posto, kao i broja povratnika u vršenju kaznenih djela za 16,4 posto.

Danas usvojeni Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za prvih šest mjeseci 2015. godine bit će, na osnovu zaključka Vlade, dostavljen predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i Parlamentu FBiH, kaže se u priopćenju Ureda Vlade FBiH za informiranje.

Polugodišnje izvršenje proračuna i ostvarenje javnih prihoda

Proračun Federacije BiH je od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine ostvario prihode, primitke i financiranja od 930,2 milijuna KM, što je 40 posto planiranog za ovu godinu.

Od toga porezni prihodi iznose 623,9 milijuna KM, neporezni 107,0 milijuna KM, prihodi od donacija 0,6 milijuna KM, te primici od financiranja 198,6 milijuna KM, kaže se u izvješću Federalnog ministarstva financija o izvršenju Proračuna FBiH, koje je danas usvojila Vlada FBiH.

Promatrano na polugodišnjoj razini, idealno ostvarenje prihoda bi bilo 1.167,1 milijuna KM, što znači da prihodi bilježe podbačaj od 236,9 milijuna KM, odnosno 21,3 posto. Posebno je značajan podbačaj prihoda od dividendi – umjesto planiranih 120, ostvareno je 1,8 milijuna KM. Također, još nema priliva od inozemnog zaduživanja koje je planirano u iznosu od 254 milijuna KM.

U odnosu na isto razdoblje 2014. godine, ukupno ostvareni prihodi, primici i financiranje manji su za devet posto ili u apsolutnom iznosu za 94 milijuna KM, što je ponovo rezultat neostvarenja prihoda od dividendi u prvom polugodištu 2014. godine.

Ipak, promatrano analitički, većina kategorija prihoda bilježi rast. Tako su prihodi od neizravnih poreza, koji pripadaju federalnom proračunu, veći za 16 posto, odnosno za 57 milijuna KM, prihodi od povrata anuiteta bilježe rast od 47 posto, ili za 20,9 milijuna KM.

Administrativne takse veće su za 15 posto, ili za 3,9 milijuna KM, a novčane kazne za 31 posto, ili za 1,7 milijuna KM. Vlada je danas usvojila i informaciju o ostvarenju javnih prihoda u FBiH koji su, u prvom polugodištu 2015. godine, iznosili 3.217,7 milijuna KM, što je za četiri posto ili 137,9 milijuna KM više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U taj iznos nisu uključena sredstva na ime servisiranja vanjskog duga i sredstva financiranja.

Ukupni proračunski prihodi iznosili su 1.777,3 milijuna KM, te su veći za šest posto ili za 99,2 milijuna KM u odnosu na 2014. godinu. Izvanproračunski fondovi ostvarili su 1.375,2 milijuna KM prihoda, što je, u odnosu na proteklu godinu, više za tri posto, odnosno za 35,1 milijun KM.

Javni prihodi ostalih korisnika u Federaciji BiH iznosili su 65,2 milijuna KM, i bili veći za šest posto ili za 3,6 milijuna KM, kaže se u informaciji Federalnog ministarstva financija, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Najnovije vijesti

Kada politika zasjeni sportske uspjehe: Država u kojoj se na kraju sve ispolitizira

Kao i sve u ovoj državi tako i veliki uspjesi sportaša se na kraju ispolitiziraju. Tako je i sa...

Kraj utakmice u Zenici: Bukvić heroj Tuzlaka, u samom finišu odbranio penal

U okviru 6. kola mtel Premijer lige BiH, ekipa Sarajeva je na stadionu Bilino polje dočekala Slobodu. Iako su domaći imali dominaciju na terenu,...

Radončić: Neće biti Čovićevog trećeg entiteta, ali ni Hrvati ne smiju biti nacionalna manjina

Večeras je na unutarstranačkoj tribini Saveza za bolju budućnost BiH u Mostaru, između ostalih, govorio i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić. - Kada su u pitanju...

Bosanski lovci na oluje: Oprez, stiže ciklona Luna, odnijela je 13 života

Bosanski lovci na oluje na svojoj su Facebook stranici pozvali građane da se narednih sati i narednih dana čuvaju vremenskih neprilika, prenosi N1. “Pod utjecajem...

U Britaniji krenula istraga, provjeravaju umire li više ljudi od lockdowna ili korone

Britanske vlasti zatražile su istragu o uzrocima povećanog broja smrtnih slučajeva u zemlji. Strahuju da zbog posljedica lockdowna umire više ljudi nego od zaraze...

Povezane vijesti