Vitez: održana prezentacija Elektronskog registra administrativnih postupaka

30

Elektronski registar administrativnih postupaka rezultat je Projekta regulatorne reforme u Općini Vitez realizovan uz pomoć IFC-a, članice Grupacije Svjetske banke i donatora, Kraljevine Švedske i njene razvojne agencije te Općine Vitez.

-- Oglas ---

O značaju i prednostima Elektronskog registra administrativnih postupaka na predstavljanju su govorili načelnik Općine Vitez Advan Akeljić i Tarik Šahović, Menadžer Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
IFC je u posljednjih 5 godina realizovao u saradnji sa organima vlasti u BiH Projekat regulatorne reforme (“Giljotinu propisa”), a s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta, smanjenja troškova za poslovne subjekte, te stvaranja novih radnih mjesta. Projekat je koncipiran tako da u konačnici olakša procedure podnošenja i obrade zahtjeva, pojednostavi proces izdavanja raznih dozvola, uvjerenja i rješenja, te poboljša transparentnost u radu organa uprave i dostupnost informacija privrednicima, čime bi se poboljšalo poslovno okruženje i stvorili bolji uslovi za privlačenje stranih investicija.
Općinski načelnik, g. Advan Akeljić, prezentirao je testni eRegistar administrativnih postupaka (koji se nalazi na općinskoj stranici www.opcinavitez.info), te kroz statističke pokazatelje pokazao da se radi o uštedama:
– Ubuduće, privrednici i građani neće morati da, uz zahtjev, podnose dokumentaciju koja se izdaje u općinskoj upravi. Ona će se pribavljati po službenoj dužnosti u okviru općinske uprave što će značajno skratiti vrijeme čekanja i korake u dobijanju neophodnih dozvola.

– Pojedinačni rokovi za rješavanje 146 postupka (82%) su skraćeni u cilju efikasnijeg pružanja usluga:
◦Odobrenje za građenje: umjesto prethodnih 30 dana, ubuduće će biti potrebno samo10 dana od trenutka podnošenja potpunog zahtjeva;
◦Odobrenje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti kao osnovno zanimanje: novi rok je 3 dana, umjesto dosadašnjih 15 dana…

– Smanjenje općinskih administrativnih taksi i naknada:
Za ovjeru svakog potpisa na dokumentu, umjesto dosadašnjih 4 KM po stranici, naplaćivat će se 3 KM po stranici,ovjera punomoći 4 KM, umjesto5 KM; postupak iskolčavanja objekata 30 KM umjesto50 KM; urbanistička saglasnost za privremene objekte tipa kiosk 20 KM umjesto 50 KM, …

Gledajući pomenute uštede, dolazimo do cifre od cca. 3 miliona KM uštede.

Menadžer Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini, g. Tarik Šahović, istaknuo je da je zadovoljan sa provođenjem projekta (koji je završen prije predviđenog roka), te se iskreno nada da će privrednici i građani općine Vitez prepoznati koristi ovog projekta.