Viteška općina očekuje skorašnji izbor predstavnika upravitelja zgrada

20

-- Oglas ---

Obavještavaju se etažni vlasnici stanova i vlasnici poslovnih prostora a koji nisu izvršili izbor predstavnika upravitelja zgrade da shodno Obavijesti ove Službe koja je proslijeđena sredinom trećeg mjeseca provedu postupak i izvrše izbor navedenih tijela.

Za zgrade za koje etažni vlasnici u ostavljenom roku ne odaberu Upravitelja zgrade, Općinski načelnik će na prijedlog Službe za opću upravu odrediti prinudnog upravitelja zgrade sa liste certificiranih Upravitelja zgrade.

Kao krajnji rok za provođenje navedene procedure određuje se 20.07.’15. god.

Na skupu etažnih vlasnika vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i prestavnik etažnih vlasnika. Obrazac zapisnika koji je propisan Uputstvom od nadležnog Ministarstva može se dobiti u Službi za opću upravu.

Zapisnik o izboru predstavnika etažnih vlasnika i upravitelja, etažni vlasnici su dužni dostaviti u Službu za opću upravu u roku od 8 (osam) dana od dana izbora.

Za sve dodatne informacije i pitanja vezano za izbor predstavnika i upravitelja zgrade obratite se na tel. 718-216 – Služba opće uprave.