„Vilenica-Čistoća“ po količinama prikupljenog stakla zauzela prvo mjesto među komunalnim poduzećima u SBK

52

JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik u suradnji sa EKO-PAK-om tijekom veljače 2018. godine krenulo je u pilot projekt prikupljanja stakla u koji je uključeno 34 pravna subjekta na području općine Novi Travnik koji savjesno prikupljaju staklenu ambalažu.

Trenutno poduzeće na mjesečnoj razini prikupi cca 7-8 tona stakla. U 2018 godini je prikupljeno cca 80 tona stakla, samim tim prikupljene količine staklene ambalaže smanjile su količine deponiranog otpada koji se odlaže na Regionalnu deponiju Moščanica u Zenici. Tako da je poduzeće napravilo uštede tj. smanjilo  troškove deponiranja otpada kao i troškove transporta kojima je izloženo svakodnevno, kazala nam je direktorica JKP “Vilenica-Čistoća” Svjetlana Tokalić.

Osim toga ovo novotravničko poduzeće po količinama prikupljenog stakla u 2018. godini zauzelo je prvo mjesto među komunalnim poduzećima u SBK.

Prikupljena staklena ambalaža koju na lokalnoj razini prikuplja JKP“ Vilenica-Čistoća“ odvozi se u sabirni centar EKO industrijski otpad “Zizi“ Dolac na Lašvi, gdje se ambalažni otpad sortira i pakuje te dalje transportira u tvornicu stakla Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli u Hrvatskoj.

Imamo zadovoljavajuću suradnju sa pravnim subjektima. S obzirom da ova djelatnost ima opće društveni značaj, daljnjim opremanjem i razvojem iste, u narednom periodu očekuju se i bolji rezultati. Poduzeće će u narednom razdoblju nastojati maksimalno unaprijediti sustav odvojenog prikupljanja otpada i to će biti jedan od osnovnih zadaća poduzeća, izjavila je Tokalić.

Zbrinjavanje otpada je jedan od bitnih problema vezanih uz brigu za okoliš. Količine komunalnog otpada koji proizvede jedan građanin u BiH iznosi 394 kg godišnje.

JKP „Vilenica-Čistoća“ u suradnji sa EKO-PAK-om se zahvaljuje svim poslovnim partnerima i suradnicima na ukazanom povjerenju i suradnji tijekom prošle godine, te očekujemo i daljnju suradnju u 2019 godini. Najveća zahvala i potvrda našeg kvalitetnog rada je Vaše kontinuirano povjerenje i ovaj zajednički projekt koji provodimo, zaključila je za kraj Svjetlana.