Vijeće ministara o plaćama u bh. institucijama

26

Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH jedina je tačka dnevnog reda današnje sjednice Vijeća ministara BiH.

 

Iz Vijeća ministara BiH priopćeno da je na predloženom dnevnom redu sjednice jedino Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Ministarstvo financija i trezora BiH.

Izmjene se odnose na ukidanje “bijelog kruha”, odnosno člana 48. spomenutog zakona, kojim je propisano da “izabrani funkcioneri i nositelji funkcija nakon prestanka javne funkcije imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uvjete za penziju, a najduže godinu dana počevši od dana prestanka javne funkcije“ javila je BHRT.