Općinsko vijeće Vitez usvojilo je u srijedu proračun te općine za 2019. godinu, koji iznosi 10.837.000 maraka.

Osim proračuna, usvojena je i Odluka o izvršenju proračuna Općine Vitez za 2019. godinu, a usvajanju je prethodila javna rasprava na kojoj su sa svojim idejama u kreiranju prijedloga proračuna mogli sudjelovati građani, predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, sportskih i kulturnih organizacija, udruge građana i neprofitne organizacije.

Kako je istaknuto, ovo je do sada najviši iznos proračuna u povijesti općine Vitez.

Najznačajnije stavke u rashodima i izdacima općinskog proračuna su kapitalni izdaci, gotovo 4 milijuna maraka, i to za realizaciju projekata koji će poboljšati uvjete života stanovnika Viteza. Među navedenim projektima je i izgradnja mosta na rijeci Lašvi, rekonstrukcija javne rasvjete na području cijele općine, unapređenje sustava vodosnabdijevanja te rekonstrukcija kanalizacijskog sustava.

Kapitalni transferi planirani su u iznosu od 462.000 maraka, i to: 135.000 maraka za izgradnju mosta na rijeci Lašvi, 55.000 maraka za nabavku komunalne opreme, prvenstveno kanti i kontejnera. Među kapitalnim izdacima su i 103.000 maraka od FBiH za rekonstrukciju kanalizacijske mreže te 161.000 maraka za izgradnju putne infrastrukture u PC 96-2.

Kapitalni primici planirani su u iznosu od 2.300.000 maraka. Iznos od 300.000 maraka odnosi se na prodaju stalnih sredstava općine (trafo stanice) i 2.000.000 maraka od kredita za infrastrukturu.

Kreditnim zaduženjem općina Vitez realizirat će kapitalne projekte koji stvaraju najveće probleme većini građana, a to su zastario kanalizacijski sustav u čiju rekonstrukciju ova općina u narednom periodu planira uložiti sredstva.

Proračun za 2019. godinu predvidio je i izdatke za plaće i naknade troškova uposlenih (2,2 milijuna maraka). Izdaci se odnose na planirani rast plaća za 3 posto, čime će se osnovica plaće djelatnika Općine Vitez od 310 maraka izjednačiti s osnovicom plaća djelatnika u općinama u Srednjobosanskom kantonu, priopćeno je iz Općine Vitez.

(FENA) R.G.