Unapređenje turizma na području općina Kiseljak, Kreševo i Fojnica

22

Na sastanku su bili nazočni načelnik Općine Kreševo, Radoje Vidović, tajnik Općine Kiseljak, Dragomir Lučić, pomoćnik načelnika za opću upravu, društvene djelatnosti, civilnu zaštitu i zajedničke poslove Općine Fojnica,  Josip Markota, voditelj Turističkog ureda Općine Kreševo,  Dalibor Sičanica, te  Marijana Bešlić.

-- Oglas ---

Razgovarano je o mogućnostima kreiranja zajedničke turističke ponude u segmentima u kojima je to moguće. Ocijenjeno je da odmah treba poraditi na uvezivanju biciklističkih staza i izradi vodiča za bicikliste, izradi zajedničkog kalendara javnih manifestacija te aktiviranju privatnog sektora u turističkoj privredi, a iznesena je i zamisao o izradi zajedničke publikacije u kojoj bi bile prezentirane turističke mogućnosti i resursi triju općina.

Dogovoreno je da naredni sastanak bude održan u roku od 20 dana, da svaka od općina na tom sastanku pripremi i predstavi turističku ponudu te da se tada pokušaju dogovoriti novi konkretni koraci koji će ići u smjeru razvoja turizma.