U četvrtak sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik

161

Za četvrtak zakazana sjednica Općinskog vijeća Novi Travnik.

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 17.01.2019. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2019 godinu;

– Prijedlog Odluke o općinskim komunalnim taksama;

– Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za pokretanje postupka dodjele koncesije firmi Stub d.o.o. Bihać, za geološka istraživanja i eksploataciju kamena – mermernog krečnjaka;

– Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o međuopćinskoj saradnji u oblasti zbrinjavanja otpada;

– Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnim naknadama;

– Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina;

– Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za žalbe;

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić