U četvrtak 15.sjednica Vlade SBK

24

-- Oglas ---

Sazvana 15.sjednica Vlade SBK za četvrtak 17.12.2015.godine sa početkom u 9 sati,

Dnevni red

1. Zapisnik sa 6. vanredne i 14. redovne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branitelja (skraćeni postupak) – direktor Uprave za branitelje

3. Nacrt zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave

4. Prijedlog programa javnih investicija Srednjobosanskog kantona za razdoblje 2016 .– 2018. godine – Ministarstvo financija

5. Izjašnjenje Vlade o predloženom Sporazumu o visini i načinu izmirenja obaveza sa Hercegovačkom bankom, d. d., Mostar, u likvidaciji – Ministarstvo financija

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona sa pozicije ”Transfer-poticaji privredi” za 2015. godinu – Ministarstvo privrede

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije ”Kapitalni transferi”, za sufinanciranje uređenja Osnovne škole ”Voljevac”, Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo privrede

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje poljoprivredi – pomoć poljoprivrednim proizvođačima, za 2015. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

10. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2015. godini na epizitiološkom području Srednjobosanskog kantona i zaštiti zdravlja bilja iz Budžeta Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

11. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, sa pozicije ”Transfer-poticaji vodoprivredi (rekonstrukcija mosta u naselju Mlakići) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

12. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, sa pozicije ”Transfer-poticaji vodoprivredi (kanalizacija u ”Kineskoj četvrti”, općina Novi Travnik) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

13. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja vodovoda ‘Grahovčići-Brajkovići’, na području općine Travnik” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

14. Prijedlog odluke o izdvajanju i prijenosu sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2015. godinu, potrebnih za realizaciju projekta u vodoprivredi ”Izgradnja vodovoda ‘Trebešnjica’, na području općine Travnik” – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

15. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabavke za usluge provođenja obavezne preventivne sistemske deratizacije na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

16. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za oblast informiranja u 2015. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

17. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za sport za 2015. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za pomoć ugroženom učenicima-studentima – – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

19. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinanciranje visokog školstva i institucija visokog obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

20. Prijedlog odluka o utrošku sredstava za potrebe osnovnih i srednjih škola za 2015. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

a) Osnovna škola ”Dubravica”, Vitez

b) Osnovna škola ”Pajić Polje”, Gornji Vakuf-Uskoplje

c) Srednja škola ”Busovača”, Busovača

d) Osnovna škola ”Bristovi”, Bugojno

21. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

22. Prijedlog odluke o davanju suglasnost za rashodovanje stalnih sredstava – Ministarstvo pravosuđa i uprave

23. Zahtjev za odobrenje nabave stalnih sredstava – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

24. Sporazum o odnosima po pitanju prodaje nekretnina koje se nalaze u Crnoj Gori a koje su upisane kao vlasništvo ”IGDD VISOKOGRADNJA”, Donji Vakuf – direktor Agencije za privatizaciju

25. Molba za pozajmicu Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu – direktor Agencije za privatizaciju

26. Molba Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za prolongiranje roka za povrat pozajmice – direktor Agencije za privatizaciju

27. Zahtjev za pokretanje postupka za imenovanje Nadzornog odbora poduzeća UTP ”UGAR”, d. d., Travnik – direktor Agencije za privatizaciju

28. Zahtjev za nabavu GPS uređaja za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno historijskog naslijeđa – direktor Zavoda

29. Izvještaj o radu inspekcija – sekretar Vlade Kantona

a) Izvještaj o radu Inspekcije za zaštitu od požara za novembar 2015. godine

b) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva privrede za novembar 2015. godine

c) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za novembar 2015. godine

d) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva zdravstva i socijalne politike za novembar 2015. godine

e) Izvještaj o radu Inspekcije u sastavu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za oktobar 2015. godine

30. Izvještaj o realizaciji zaključaka

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova za oktobar 2015. godine

b) Ministarstvo pravosuđa i uprave, za novembar 2015. godine

c) Ministarstvo gospodarstva, za novembar 2015. godine

d)Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, za novembar 2015. godine

e) Kantonalni arhiv, za novembar 2015. godine

31. Suglasnost za plaćanje naknade za rad u komisiji – direktor Uprave za civilnu zaštitu

32. Prijedlog inicijative za izmjenu federalnog Zakona o igrama na sreću – Ministarstvo gospodarstva

33. Informacija o visokoobrazovnom medicinskom kadru na području Kantona (po zaključku Vlade) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

34. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste volontera u Kantonalnim tijelima uprave za 2016. godinu – predsjednik Vlade Kantona