Travnik: Zakazana sjednica Općinskog vijeća

16

Predsjedatelj Općinskog vijeća Travnik zakazao je 25. redovitu sjednicu Općinskoga vijeća, koja će se održati 09.03. 2015. godine (ponedjeljak), u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

-- Oglas ---

 

Za sjednicu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Nacrt Proračuna Općine Travnik za 2015. godinu
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija za period 2015.- 2017. godine
3. Prijedlog Odluke o izradi Strategije razvoja općine Travnik 2016.-2020. godine sa Projektnim zadatkom
4. Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu
5. Prijedlog Odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Travnik
6. Prijedlog Odluke o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće
7. Prijedlog Pravilnika za dodjelu sredstava pomoći u izgradnji i obnovi stambenih objekata za potrebe obitelji čiji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni usljed prirodne nepogode na području općine Travnik
8. Donošenje zaključaka o opravdanosti inicijativa;
a) za izmjenu Zakona tako da pomoćnici načelnika – šefovi službi budu reizborno mjesto
b) za regulisanje signalizacije na putu M-5 u dijelu koji prolazi kroz gradsko područje
9. Informacija o redovitom održavanju cesta, gradskih ulica i makadamskih cesta na području općine Travnik u 2014. godini
10. Informacija o postojećem stanju i potrebnim mjerama za zaštitu objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i Matičnog registra u MU Travnik i mjesnim uredima
11. Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2014.-2015. godinu