Travnik: Zakazana 13. sjednica Općinskog Vijeća

29

Predsjedatelj Općinskog vijeća Travnik zakazao je 13. REDOVITU sjednicu OV Travnik, koja će se održati 13.12. 2013. godine (PETAK), u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći Dnevni red

1.Razmatranje Rebalansa Proračuna općine Travnik za 2013. godinu i donošenje Odluke o usvajanju Rebalansa Proračuna općine Travnik za 2013. godinu
2.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Travnik za 2013. godinu
3.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće rukovodećih i ostalih državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Travnik
4.Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara općine Travnik sa Prijedlogom plana
5.Informacija o provedenoj proceduri izbora Idejnog rješenja za za arhitetonsko-urbanističko uređenje Centralnog trga u Travniku
6.Informacija o primjeni odluke o komunalnoj naknadi
7.Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Travnik u 2013. godini