Travnik: Press konferencija ”Sa policijom u kino”

28

Press konferencija će biti održana u petak, 22. studenog u 10,00 sati u sali Vlade Županije Središnja Bosna – 2.sprat – Stanična 43. Travnik

-- Oglas ---

 

Press konferenciji će prisustvovati :
Gdin. Ministar Jozo Lučić (Ministarstvo unutrašnjih poslova ŽSB)
Gdin. Ministar Jozo Jurina, Ministar (Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta ŽSB)
Gdin. Sulejman Tukar, Policijski komesar MUP ŽSB
Gđa. Ines Kuburović, portparol NATO HQ BiH
Gdin. Haris Bilalović, portparol kompanije Tropik

Ministarstvo unutrašnjih poslova ŽSB, Tropik film and video, uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja ŽSB i NATO štaba u BiH najavljuju početak realizacije projekta “Sa policijom ŽSB u kino”, zasnovanog inkluziji, socijalnom, kulturnom i obrazovnom aspektu kao i osiguravanju istih uvjeta za djecu bez obzira na njihov socijalni status.

U projekat ”Sa policijom ŽSB u kino” biće uključene sve osnovne škole sa područja Županije Središnja Bosna, a procjenjuje se da će oko 2.500 učenika biti obuhvaćeno projektnim aktivnostima. Tokom trajanja projekta ”Sa policijom ŽSB u kino” učenicima osnovnih škola sa područja Županije Središnja Bosna (od I. do IX. razreda) biti će omogućeno da uz simboličnu cijenu ulaznice prisustvuju projekcijama 3D filmova odgovarajućim za njihov uzrast: “Avanture neustrašivog Teda” (od I. do IV. razreda)te “Grozan ja 2”(od V. do IX. razreda). Projekcije filmova će se održati u multipeksu Family Centra Ekran u Zenici. Za učenike koji učestvuju u ovom projektu organiziran je besplatan prijevoz od škole do kina i natrag.

Prije svake filmske projekcije policijski službenici MUP-a SB će održati edukativne prezentacije učenicima na teme:
– ispravno ponašanje u prometu,
– opasnosti od upotrebe pirotehničkih sredstava.