Travnik: Počela sanacija kamenih zidova u koritu rijeke Lašve

81

Civilna zaštita općine Travnik pokrenula je projekat Sanacije obalnih kamenih zidova u koritu rijeke Lašve u centru grada.

Tijekom velikih poplava u svibnju 2014. godine kameni zidovi su pretrpjeli veliko oštećenje i bila je potrebna potpuna rekonstrukcija koja se vrši zahvaljujući sredstivma SBK i proračuna Općine Travnik. Kako su nam kazali u Civilnoj zaštiti Travnik, rekonstrukcija kamenih blokova se odvija u dva LOT-a.

LOT I podrazumjeva sanaciju obalnih kamenih zidova uzvodno od mosta kod Osnovne muzičke škole Travnik i financira se iz proračuna SBK, a ukupna vrijednost je 105.216,11 KM.

U okviru LOT-a II bit će izvršena sanacija obalnih kamenih zidova nizvodno od mosta kod Osnovne muzičke škole Travnik i financira se iz proračuna Općine Travnik, a ukupna vrijednost LOT II je 48.025,58 KM.

Trenutno se izvode radovi na sanaciji obalnih kamenih zidova vezano za LOT I, a rok za završetak radova za svaki LOT je 30 dana.