Travnik : Dostava prijedloga za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu

45

Iz Općinskog vijeća Travnik klubovima političkih stranka koje participiraju u OV i općinskim službama upućena je obavijest o dostavi prijedloga za izradu Programa rada Općinskog vijeća za 2014.godinu:

Program rada Općinskog vijeća donosi se za narednu kalendarsku godinu do kraja tekuće godine.Sadržaj ovog dokumanta treba da bude rezultata prijedloga i mišljenja najšire baze sa temama koje su u funkciji daljeg razvoja Općine i zadovoljavanja osnovnih potreba građana.

Učesnici u kreiranju sadržaja ovog značajnog dokumenta dostavit će svoje prijedloge uz definiranje teme i njenog sadržaja,prijedloga obrađivača i predlagača uključujući i termine za razmatranje pojedinih pitanja, u čemu je posebna uloga općinske uprave i vodeći računa o izvornim nadležnostima Općine.

Kod predlaganja pitanja-tema posebno treba imati u vidu zadatke Općinskog vijeća koji proizilaze iz Ustava,zakona,Statuta općine,utvrđene politike razvoja Općine kao i drugih poslova i zadataka koji su u nadležnosti ovog značajnog organa odlučivanja u lokalnoj zajednici.
Prijedloge tema treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave,dakle najkasnije do 21.12.2013.godine na adresu Općinskog vijeća,ili na email olgica.baric@opcinatravnik.com.ba , što će poslužiti Kolegiju općinskog vijeća da pripremi Progranm rada Općinskog vijeća za narednu godinu.