- oglas -

Srednjebosanske šume raspisale konkurs za prijem više radnika u radni odnos

Pročitajte i ovo

VIDEO: Zgrada se ruši dok je radnik na krovu

Dok je radnik radio svoj posao na krovu jedne zgrade u kineskom gradu Guangzhou, dvospratnica se iznenada urušila. Navodno...

U požaru na odjelu za covid u Ukrajini jedna osoba poginula

U požaru koji je u subotu prouzročila eksplozija cijevi za kisik u bolnici u Ukrajini jedna je osoba izgubila...

Simon Rožman nije više trener Rijeke

SIMON ROŽMAN (37) podnio je ostavku nakon poraza Rijeke od Hajduka (0:1) na Rujevici u 23. kolu HNL-a. Uprava...
- Advertisement -

Na osnovu člana 26. Statuta, člana 5. stav 1. Pravilnika o radu Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume”Šumsko gospodarsko društvo „Šume Središnje Bosne”d.o.o. Donji Vakuf, člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl. novine SBK/KSB” broj 7/19) Odluke uprave Društva broj: 01-310/19 od 13.01.2021. godine, te odluke o raspisivanju oglasa broj: 01-03-329/21 od 14.01.2021. godine raspisuje se:

- Advertisement -

OGLAS za zasnivanje radnog odnosa na određeno radno vrijeme
Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos na određeno radno vrijeme za sljedeća radna mjesta:

Prijem radnika na određeno radno vrijeme na period od 22.02.2021. — 24.12.2021. godine
1. Sektor za opće, pravne i kadrovske poslove
a) Pravnik za radne odnose — 1 izvršilac,
b) Referent za imovinsko — pravne poslove – 2 izvršioca,
c) Administrator — 2 izvršioca,
d) Higijeničarka —3 izvršioca,
e) Referent za ŠK -a registar, 3 izvršioca,
2. Sektor za iskorištavanje šuma, sekundarne šumske proizvode, usluge u šumarstvu, lov i lovni turizam,
a) Automehaničar — 2 izvršioca,
b) Rukovaoc građevinskom mehanizacijom – 4 izvršioca,
c) Vozač teških kamiona sa dizalicom — 4 izvršioca,
d) Sjekač motornom pilom — 18 izvršilaca,
e) Šumarski radnik — 14 izvršilaca,
f) Vozač traktora — 5 izvršilaca,
g) Administrator — 2 izvršioca,
3. Sektor za uzgajanje šuma i sjemensko rasadničku proizvodnju
a) Pomoćni radnik u rasadniku — 4 izvršioca,
b) Šumarski radnik – 4 izvršioca,4. Sumarija Fojnica
a) Sjekač motornom pilom – 3 izvršioca,
b) Šumarski radnik – 6 izvršilaca,
5. Šumarija Bugojno
a) Šumarski radnik – 4 izvršioca,
b) Manipulant sječe i krojenja — 2 izvršioca,
6. Šumarija Donji Vakuf
a) Šumarski radnik — 4 izvršioca,
b) Administrator – I izvršilac,
c) Higijeničarka — I izvršilac,
7. Šumarija Gornji Vakuf-Uskoplje
a) Manipulant sječe i krojenja — 1 izvršilac,
b) Šumarski radnik — 2 izvršioca,
8. Šumarija Busovača
a) Sjekač motornom pilom — 2 izvršioca,
9. Šumarija Novi Travnik
a) Šumarski radnik — 3 izvršioca,
b) Higijeničarka — 1 izvršilac,
10. Šumarija Travnik
a) Manipulant sječe i krojenja- 5 izvršioca,
b) Šumarski radnik – 5 izvršioca,
c) Higijeničarka — I izvršilac
11. Šumarija Kiseljak
a) Manipulant sječe i krojenja – 2 izvršioca,
12. Šumarija Kreševo
a) Manipulant sječe i krojenja – I izvršilac,
b) Administrator — I izvršilac,
c) Šumarski radnik — I izvršilac,
13. Šumarija Jajce
a) Administrator — 2 izvršioca,
b) Manipulant sječe i krojenja — 4 izvršioca,
c) Šumarski radnik — 2 izvršioca,
14. Šumarija Vitez
a) Manipulant sječe i krojenja — 2 izvršioca,
b) Higijeničarka — 1 izvršilac,
Opis poslova:
Radnici s kojima se zasnuje radni odnos na određeno radno vrijeme obavljat će poslove propisane sistematizacijom poslova koja je u sklopu Pravilnika o radu Društva.
Pored Zakonom propisanih općih uslova za navedena radna mjesto kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
– za radno mjesto pravnik za radne odnose, – VSS, Pravni fakultet (240 ili 300 ECTS bodova) 2 (dvije) godine radnog iskustva;
– za radno mjesto referent za imovinsko — pravne poslove, – VSS, Pravni fakultet (240 ili 300 ECTS bodova) 2 (dvije) godine radnog iskustva;
– za radno mjesto Referent za ŠK-a registar — VŠS, Viša upravna škola ili SSS Šumarski tehničar, dvije (2) godine radnog iskustva, za radno mjesto administrator, – SSS IV, Ekonomska škola ili Gimnazija, I (jedna) godina radnog iskustva, poznavanje rada na računaru;
– za radno mjesto manipulant sječe i krojenja, – SSS IV, Šumarska tehnička škola I (jedna) godina radnog iskustva; za radno mjesto automehaničar, – SSS III, Srednja škola za automehaničara ili KV, I (jedna) godina radnog iskustva; za radno mjesto rukovaoc građevinskom mehanizacijom, Osnovna škola, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, položen vozački ispit za B kategoriju, uvjerenje o rukovanju radnom mašinom; za radno mjesto vozač teških kamiona sa dizalicom, Srednja škola V/111 ili VK ili KV I (jedna) godina radnog iskustva i položen vozački ispit za C kategoriju, položen državni ispit za vozača motornih vozila; za radno mjesto vozač traktora, Osnovna škola, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, položen vozački ispit za B kategoriju, položen ispit za rukovanje traktorom,
– za radno mjesto sjekač motornom pilom, Osnovna škola, ili KV, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, položen ispit za rukovanje motornom pilom, za radno mjesto šumarski radnik, Osnovna škola, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva;
– za radno mjesto pomoćni radnik u rasadniku, Osnovna škola ili KV radnik, I (jedna) godina radnog iskustva; za radno mjesto higijeničarka, Osnovna škola, 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.
Uz obavezni pismeni zahtjev za prijem u radni odnos dostaviti sljedeću dokumentaciju:
l. Rodni list;
2. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS — a;
3. Diplomu o završenoj školskoj spremi;
4. Uvjerenje o radnom iskustvu;
5. Dokaz o poznavanju rada na računaru za radno mjesto administrator i Referent za ŠK -a registar,
6. Dokaz o položenom vozačkom ispitu za C kategoriju za radno mjesto vozač teških kamiona sa dizalicom, ,
7. Dokaz o položenom državnom ispitu za vozača motornih vozila za radno mjesto vozač teških kamiona sa dizalicom;
8. Dokaz o položenom vozačkom ispitu za B kategoriju za radno mjesto rukovaoc građevinskom mehanizacijom i uvjerenje o rukovanju radnom mašinom;
9. Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za radno mjesto vozač traktora i uvjerenje o položenom ispitu za rukovanje traktorom,
IO.Dokaz o položenom ispitu za rukovanje motornom pilom za radno mjesto sjekač motornom pilom
Svi dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji. Isprave i dokazi koji se prilažu u ovjerenoj kopiji ili originalu ne mogu biti stariji od šest mjeseci od dana izdavanja od nadležnog tijela.
Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove će biti pozvani na intervju.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom.
Za radno mjesto sjekač motornom pilom bit će proveden i praktični ispit.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uslov propisano srednje i visoko obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije te održanog pismenog ispita i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
Prednost u zapošljavanju, podjednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa Zakonu o pravima boraca/branitelja i šehida i članova njihovih porodica/obitelji i Zakona o pravima demobikisanih boraca/branitelja i članova njihovih porodica/obitelji, uz obavezu pozivanja na poseban zakon. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojemu imaju prednost;
Izabrani kandidat je dužan prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje, kao i Uvjerenje o radnom stažu (AM obrazac).
Zahtjev za prijem u radni odnos mora se dostaviti u zatvorenoj koverti, a koverta obavezno mora sadržavati ime i prezime kandidata i broj telefona.
NAPOMENA: Kandidati se mogu prijaviti na više radnih mjesta u jednoj prijavi, s tim da kandidati moraju naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na oglasnoj ploči Federalnog Zavoda za zapošljavanje – Kantonalna služba Travnik, a objavit će se i na oglasnoj ploči uprave Društva, službenoj stranici Društva, nakon čega će direktor Društva izvršiti izbor kandidata shodno Zakonu i pravilnika o radu.

Prijave slati na adresu: Šumskoprivredno društvo „Srednjobosanske šume”
Šumskogospodarsko društvo „Šume Središnje Bosne”
” Društvo ograničene odgovornosti ul. 770 Slavne brdske brigade b.b. Donji Vakuf Sa naznakom”prijava na oglas ne otvarati”
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dostavljeno:
I .Sektor za opće, pravne i kadrovske poslove
2.0glasna ploča Društva
3.oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje
4.a/a Društva

Tel: +387 30 270-735, Fax: +387 30 260-730
Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf Bosna i Hercegovina
E-mail: sumesred.bosne@bih.net.ba
Gajimo i čuvajmo naše šumejer su one naše nacionalno blago”

Najnovije vijesti

VIDEO: Zgrada se ruši dok je radnik na krovu

Dok je radnik radio svoj posao na krovu jedne zgrade u kineskom gradu Guangzhou, dvospratnica se iznenada urušila. Navodno...

U požaru na odjelu za covid u Ukrajini jedna osoba poginula

U požaru koji je u subotu prouzročila eksplozija cijevi za kisik u bolnici u Ukrajini jedna je osoba izgubila život, a jedna je ozlijeđena...

Simon Rožman nije više trener Rijeke

SIMON ROŽMAN (37) podnio je ostavku nakon poraza Rijeke od Hajduka (0:1) na Rujevici u 23. kolu HNL-a. Uprava riječkog prvoligaša ostavku je prihvatila."Simon Rožman...

DRAMA U SARAJEVU: Susjedi se posvađali, jedan od njih navodno bacio bombu!?

U tijeku je je policijska potraga za jednom muškom osobom.Policija je izašla po pozivu građana, nakon susjedske svađe, kada je jedna osoba navodno bacila...

VIDEO: Ivicine krave žive i tele se u prirodi

Ivica Ladan iz Jajca slobodnim uzgojem krava bavi se dvadesetak godina. Njegove krave nisu zatvorene u štalu nego slobodno šetaju na oko desetak kilometara...

Povezane vijesti