Sportska dvorana na Trosci dobila fasadu

31

-- Oglas ---

Obavljena je primopredaja radova na uređenju fasade gradske sportske dvorane na Trosci.

Projekt su financirali njemačko Ministarstvo za ekonomsku suradnju i razvoj (BMZ) i Vlada Švicarske, a provela Njemačka organizacija za međunarodnu suradnju (GIZ) u suradnji sa Savezom općina i gradova Federacije BiH kroz Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Europu: Modernizacija općinskih usluga (ORF MMS) i Energetska efikasnost. Izvođač radova vrijednih 29.555,88 KM bilo je poduzeće „Miličević“ d.o.o. Kreševo.

Prijemu radova prisustvovali su predstavnici Općine Kreševo, Radoje Vidović i Zlatica Kuliš, direktorica poduzeća „Miličević“ Milijana Miličević-Dilber te predstavnici GIZ-a i Saveza općina i gradova FBiH, Dubravka Bošnjak i Amir Kupusija.