Sazvana 10. sjednica Općinskog vijeća Busovača

29

Na temelju članka 49. Poslovnika Općinskog vijeća Busovača, za srijedu 27.11.2013. sazvana je 10. sjednica Općinskog vijeća Busovača. Sjednica će se održati u velikoj sali Općine Busovača s početkom u 09:00 sati.

-- Oglas ---

Dnevni red: 

1. Prezentacija projekta'” Studija smanjenja gubitaka vode u pet općina uključenih u projekt regionalnog vodovoda Plava Voda“
2. Izvršenje Proračuna općine Busovača za period I-IX 2013. godine
3. Nacrt proračuna općine Busovača za 2014. godinu.
4. Nacrt okvirnog dokumenta proračuna općine Busovača za period 2014-2016.godine
5. Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2014. godinu
6. Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinskog izbornog povjerenstva
7. Prijedlog odluke o visini naknade za rad članova Općinskog izbornog povjerenstva
8. Prijedlog odluke o promjeni statusa nepokretnosti u općoj uporabi
9. Prijedlog etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti općine Busovača
10. Informacija o stanju lokaiiuh vodovoda na području općine Busovača
11. Informacija o predloženim projektima i stupnju realiziranja istih
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene prikupljanja, odvoza i deponiranja komunalnog otpada
13. Tekuća pitanja