Regulacije dijela korita rijeka Kruščica i Bila

33

-- Oglas ---

Svi predviđeni ugovoreni radovi na regulaciji korita rijeke Bila i Kruščica izvedeni su uspješno i u skladu sa dogovorenim premjerima

Na osnovu Ugovora broj 05-25-245/15-6 točka 4 od 05.11.2015. godine o izvođenju radova regulacije korita rijeke Bila na potezu Ušče – Stara Bila – Općina Vitez potpisanog između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik, općine Vitez i firme „IGM IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, na osnovu Ugovora broj05-25-245/2015-6 točka 3 od 04.11.2015. godine o izvođenju radova regulacije korita rijeke Kruščica potpisanog između Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Travnik, općine Vitez i firme“GANIK IDA“d.o.o. Vitez   te na osnovu Ugovora o nadzoru nad izvođenjem radova broj 01-1-23-9-3957/15-2 od 21.12.2015. godine potpisanim između općine Vitez i “URBS PROJEKT” d.o.o. Vitez informiraju vas da su svi predviđeni ugovoreni radovi na regulaciji korita rijeke Bila i Kruščica izvedeni uspješno i u skladu sa dogovorenim premjerima.