Raspored radarskih kontrola za danas

25

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

09:00 do 10:30 sati Prokoški put
12:00 do 13:30 sati Nadbare

PS NOVI TRAVNIK

13:00 do 14:30 sati Stojkovići (A.B.)
18:00 do 19:30 sati ulica S.Tomaševića (BP INA)

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati R-441 Počulica
12:00 do 15:00 sati R-441 Dubravica

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
12:00 do 13:30 sati ulica Sultan Ahmeda (škola)
14:00 do 15:30 sati ulica 307 mot.brigade (Sultanovići)

PS GORNJI VAKUF

13:00 do 14:30 sati M-16.2 Dražev Dolac
17:00 do 18:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (autobusna stanica/kolodvor)

PS JAJCE

10:00 do 13:00 sati Podmilačje
16:00 do 19:00 sati Vinac

PS KISELJAK

10:30 do 12:30 sati ulica Sarajevska cesta
14:00 do 17:00 sati Lepenica