Raspored radarskih kontrola za danas

35

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Polje Pločari
12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati R-441 Donja Dubravica
12:00 do 15:00 sati Brizjak (Novo naselje)

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati ulica Terzići I
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)

PS GORNJI VAKUF

11:00 do 12:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod BP INA)
16:00 do 17:30 sati M-16.2 Duratbegović Dolac

PS JAJCE

10:00 do 13:00 sati Skela
17:00 do 20:00 sati Bravnice

PS KISELJAK

09:00 do 12:00 sati Brestovsko
12:30 do 15:00 sati Bilalovac