Raspored radarskih kontrola za danas

32

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

09:00 do 10:30 sati Lužine
11:00 do 12:30 sati Ostružnica Polje.

PS NOVI TRAVNIK

07:00 do 08:30 sati M-16.4 Rankovići
10:00 do 11:30 sati ul. S. Tomaševići

PS VITEZ

06:00 do 10:00 sati R-440 Bila
11:00 do 14:00 sati M-5 Ahmići.

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati M-16 Čaušlije
11:00 do 12:30 sati M-16 Poriče
13:00 do 14:30 sati M-16.4 Bristovi.

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

10:00 do 11:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (autobus.stanica)
16:00 do 17:30 sati M-16.2 Humac.

PS JAJCE

09:00 do 12:00 sati Podmilačje
17:00 do 20:00 sati Bravnice.

PS KISELJAK

12:00 do 14:00 sati Gromiljak
15:00 do 18:00 sati Jehovac.