Raspored radarskih kontrola za danas

30

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS NOVI TRAVNIK

07:00 do 08:30 sati Ratanjska (Keko)
11:00 do 12:30 sati Trenica (OŠ)

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati M-5 Šantići
11:00 do 15:00 sati ulica Stjepaa Radića (HPT)

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
12:00 do 13:30 sati ulica Sultan Ahmeda (škola)
14:00 do 15:30 sati lok.put Bristovi-Rovna

PS GORNJI VAKUF

08:30 do 10:00 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod firme Paloč)
13:00 do 14:30 sati M-16.2 Pajić Polje

PS JAJCE

08:00 do 11:00 sati Pijavice
15:00 do 18:00 sati Mile

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Gavrine kuće i Kaonik

PS KREŠEVO

09:00 do 10:00 sati Polje
11:00 do 12:30 sati Alagići
14:00 do 15:30 sati Rakova Noga