Raspored radarskih kontrola u KSB

32

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije),
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Nova Bila
10:00 do 11:00 sati Kalibunar
12:00 do 13:30 sati ulica Šehida
16:00 do 17:30 sati Turbe
20:00 do 21:00 sati Kalibunar
22:30 do 00:00 sati Nova Bila
01:00 do 02:00 sati Donje Putićevo

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Ostružnica polje
12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska

PS KISELJAK

09:00 do 12:00 sati Brestovsko
12:30 do 15:00 sati Bilalovac

PS KREŠEVO

09:00 do 10:00 sati Resnik
11:00 do 12:30 sati Rakova Noga, Tomići
13:00 do 14:30 sati Alagići

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)
13:00 do 14:30 sati ulica 307.mot.brigade, Sultanovići

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

09:00 do 10:30 sati M-16.2 Ploča
13:00 do 14:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod firme Saraj-komerc)

PS JAJCE

10:00 do 13:00 sati Podmilačje

PS VITEZ

06:00 do 14:00 sati M-5 Bila (Eurodom), ulica Stjepana Radića