Radoš: Agencija za privatizaciju nema novce i nemože vratiti pozajmicu

198

Zbog stalnih pozajmica iz kantonalnog proračuna koje ne mogu vratiti Agenciju za privatizaciju SBK treba preustrojiti, ukinuti joj Nadzorni i Upravni odbor, time ostvariti uštede i pripojiti je kao odjel Ministarstvu gospodarstva, kazao je kantonalni premijer Tahir Lendo na prezentaciji financijskog plana Agencije na današnjoj sjednici Vlade SBK.

“Mi tu situaciju moramo riješiti. Treba osnovati odjel pod Ministarstvom gospodarstva kojemu bi zadaća bila završetak procesa privatizacije, kontroling, bavljenje pasivnom podbilancom i praćenje zahtjeva iz oblasti privatizacije. Trebamo zadužiti Ministarstvo gospodarstva da predloži preustroj Agencije a Ministarstvo financija da napravi plan kako riješiti obveze Agencije prema proračunu”, rekao je Lendo.

Kantonalni ministar gospodarstva Nisvet Hrnjić financijski plan nazvao je nerealnim i začaranim krugom u kojem Vlada usvoji nedostižan financijski plan Agencije, te kad ne bude mogućnosti da se on realizira poseže se za pozajmicama iz proračuna.

“Imamo šum u komunikaciji i zato nismo mogli sprovesti zaključak Vlade iz svibnja po kojem smo trebali mi, zajedno sa Agencijom i Ministarstvom financija razmotriti dalje modalitete funkcioniranja Agencije”, rekao je Hrnjić.

Agencije je, kako je kazao sam direktor Željko Radoš, dosad dužna na ime pozajmica 861.000 KM.
“Realno je da mi te pozajmice ne možemo vratiti”, kazao je Radoš.

Na inicijativu ministara iz redova HDZ-a BiH, zbog pet zaposlenih u Agenciji ocijenjeno je da je ova točka zapravo politički problem te je izjašnjavanje o financijskom planu Agencije prolongirano za sljedeću sjednicu Vlade.