Radarske kontrole u KSB za petak

24

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati R-441 Donja Dubravica
12:00 do 16:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
10:00 do 11:30 sati regionalni put, Ždralovići
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja

PS GORNJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati M-16.2 Dražev Dolac
14:00 do 15:30 sati M-16.2 Duratbegović Dolac

PS JAJCE

10:00 do 14:00 sati Mračaj-Pijavice

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Gavrine kuće i Kaonik