Radarske kontrole u KSB za danas

29

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS VITEZ

06:00 do 10:00 sati R-441 Donja Dubravica
11:00 do 14:00 sati lokalni put, Rijeka

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati ulica 307 mot.brigade (Sultanovići)
12:00 do 13:30 sati ulica Slobode (škola)
15:00 do 16:30 sati Čipuljić (kod doma)

PS GORNJI VAKUF

12:00 do 13:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (autobuska stanica/kolodvor)
16:00 do 17:30 sati M-16.2 Ploča

PS JAJCE

08:00 do 12:00 sati Skela

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Kaćuni, Polje i Lugovi

PS KREŠEVO

11:00 do 12:00 sati Rakova Noga, u Tomićima
13:00 do 14:00 sati Resnik
15:00 do 16:00 sati Polje – Paškina Kava