Radarske kontrole u KSB za danas

29

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Šćitovo Polje
12:00 do 13:30 sati Pločari Polje

PS NOVI TRAVNIK

09:00 do 10:30 sati Rastovci (Franjgine kuće)
14:00 do 15:30 sati M-16.4 Rastovci

PS VITEZ

06:00 do 10:00 sati lokalni put Divjak
11:00 do 14:00 sati lokalni put PC 96

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati lokalni put, Vesela
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
14:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

PS GORNJI VAKUF

08:30 do 10:00 sati M-16.2 Pajić Polje
13:00 do 14:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (BP Eso Petrol)

PS JAJCE

09:00 do 13:00 sati Skela

PS KISELJAK

08:30 do 11:30 sati Brestovsko
12:30 do 14:30 sati Bilalovac