Radarske kontrole u KSB – srijeda

25

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati M-5 Bila (TiOil)
12:00 do 16:00 sati ulica Stjepana Radića

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Armije BiH, općina Bugojno (škola)
10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)
12:00 do 13:30 sati ulica 307.mot.brigade, općina Bugojno

PS GORNJI VAKUF

09:00 do 10:30 sati M-16.2 Ploča
13:00 do 14:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (kod firme Saraj-komerc)

PS JAJCE

10:00 do 14:00 sati Bravnice

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati ulice 1.mart i Tisovačka