Radarske kontrole u KSB, ponedjeljak

25

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Nadbare
12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati M-5 Buhine kuće
12:00 do 16:00 sati lokalna cesta Rijeka

PS NOVI TRAVNIK

09:00 do 11:00 sati Stojkovići “Elektron”
13:00 do 15:00 sati ulica R.Boškovića

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
10:00 do 11:30 sati Čipuljić, općina Bugojno
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (Interex)

PS DONJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati Rujanci
12:30 do 14:00 sati Oborci

PS GORNJI VAKUF

09:00 do 10:30 sati M-16.2 Dražev Dolac
13:30 do 15:00 sati M-16.2 ulica Vrbaska