Radarske kontrole u KSB danas

29

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS NOVI TRAVNIK

07:00 do 08:30 sati Vodovod, OŠ
11:00 do 12:30 sati Opara, OŠ

PS VITEZ

07:00 do 11:00 sati lokalni put, Rijeka
12:00 do 15:00 sati R-441 Počulica

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Slobode (škola)
10:00 do 11:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

PS DONJI VAKUF

09:00 do 10:30 sati ulica 14.septembar
11:00 do 12:30 sati Oborci
13:30 do 15:00 sati Prusac

PS GORNJI VAKUF

12:00 do 13:30 sati M-16.2 Duratbegović Dolac
16:00 do 17:30 sati M-16.2 Pajić Polje

PS BUSOVAČA

10:00 do 15:00 sati Kaćuni, Polje i Lugovi

PS KREŠEVO

09:00 do 10:00 sati Resnik
11:00 do 12:30 sati Polje (Paškina Kava)
13:00 do 14:30 sati Alagići