Radarske kontrole u KSB

24

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije),
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik i
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS TRAVNIK

06:00 do 06:45 sati Donje Putićevo
09:00 do 10:00 sati Turbe
11:00 do 12:00 sati Šešići
13:00 do 14:30 sati ulica Aleja Konzula
19:00 do 20:30 sati Kalibunar
22:30 do 00:00 sati Nova Bila
01:30 do 02:00 sati Donje Putićevo

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Ostružnica polje
12:00 do 13:30 sati Nadbare

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati ulica Armije BiH (škola)
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
14:00 do 15:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi (škola)

PS GORNJI VAKUF-USKOPLJE

10:00 do 11:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (BP INA)
14:00 do 15:30 sati R-439 Krupa

PS DONJI VAKUF

09:00 do 10:30 sati ulica 770 Slbbr.
12:00 do 13:30 sati Oborci

PS VITEZ

07:00 do 15:00 sati M-5 Bila (TiOil), R-440 Zabilje, Kruščica