Radarske kontrole u KSB

26

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Šćitovo Polje
12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati M-5 Ahmići
12:00 do 16:00 sati R-441 Počulica

PS NOVI TRAVNIK

08:00 do 10:00 sati M-16.4 Rastovci (iznad stadiona)
12:00 do 14:00 sati Trenica, OŠ

PS BUGOJNO

10:00 do 11:30 sati ulica Sultan Ahmeda, škola
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
14:00 do 15:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

PS GORNJI VAKUF

09:00 do 10:30 sati lokalni put, Dobrošin
13:00 do 14:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska (BP Eso Petrol)

PS JAJCE

09:00 do 13:00 sati Mile-Marjanovići (van naselja)