Radarske kontrole u KSB

16

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

10:00 do 11:30 sati Polje Pločari
12:00 do 13:30 sati Ragale

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati M-5 Buhine Kuće
12:00 do 16:00 sati ulica Stjepana Radića

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati ulica Armije BiH
10:00 do 11:30 sati Vrbanja
12:00 do 13:30 sati ulica Sultan Ahmeda

PS GORNJI VAKUF

09:00 do 10:30 sati M-16.2 Ploča
13:30 do 15:30 sati lokalni put Boljkovac

PS JAJCE

10:00 do 14:00 sati Podmilačje