Radarske kontrole u KSB

28

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

09:00 do 10:30 sati Nadbare
11:30 do 13:00 sati Gojevići

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati R-440 Zabilje
12:00 do 16:00 sati M-5 Bila (Ti-Oil)

PS NOVI TRAVNIK

09:00 do 11:00 sati Stojkovići (Elektron)
13:00 do 15:00 sati Vodovod (OŠ)

PS BUGOJNO

09:00 do 10:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgal (ON LINE)
11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
13:00 do 14:30 sati ulica 397.mot.brigade, općina Bugojno

PS GORNJI VAKUF

09:00 do 10:00 sati M-16.2 Pajić Polje
13:00 do 14:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska

PS JAJCE

09:00 do 13:00 sati Podbarevo (van naselja)