Radarske kontrole u KSB

27

-- Oglas ---

Stacionarni radari:
M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA) i Vitez (kod Impregnacije).
M-5.1 Kaonik-Kiseljak u naselju Kaćuni, Brnjaci.
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik.
M-16.2 Gornji Vakuf-Uskoplje u naselju Trnovača.

PS FOJNICA

09:00 do 10:30 sati Šćitovo Polje
12:00 do 13:30 sati Ragale

PS VITEZ

08:00 do 11:00 sati M-5 Bila (Eurodom)
12:00 do 16:00 sati M-5 Ahmići

PS BUGOJNO

08:00 do 09:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (Interex)
10:00 do 11:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić

PS DONJI VAKUF

09:00 do 10:30 sati Prusac
11:30 do 13:00 sati Oborci

PS GORNJI VAKUF

10:00 do 11:30 sati M-16.2 ulica Vrbaska
13:00 do 14:30 sati lokalni put Dobrošin