Putem e-trgovine “gule” bh. građane

12

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH pokrenula je istražne radnje zbog sumnje da se više bh. građana bavi ilegalnim posredovanjem prilikom kupovine preko interneta, čime obmanjuju kupce, ali i izbjegavaju plaćenje poreza.

-- Oglas ---

Naime, građani BiH kupujući robu preko oglasa na internetu u najvećem broju slučajeva samo koriste “ilegalnog posrednika”, koji u njihovo ime naručuje robu iz inozemstva, te tako zarađuje na razlici u cijeni između plaćenog stvarnog iznosa za robu kupljenu putem interneta i naplaćenog iznosa od građana u BiH. Takvom trgovinom kupci kao dokaz imaju samo uplatnicu, iako je ta roba došla iz inozemstva, te je potrebno carinjenje, koje takođe na kraju moraju platiti.

Prevareni kupac, koji se javio “Nezavisnim”, kaže da je preko jedne domaće stranice za oglašavanje naručio tablet za 110 KM i da je taj novac uplatio na žiro račun osobe koja je prodavala uređaj. Međutim, poslije petnaestak dana dobio je za njega šokantan poziv iz UIO da donese dokaz da je tablet u Kini platio 60 KM, te da mora platiti carinu i PDV. Kasnije je vidio da tablet, koji je on platio u BiH 110 KM, na kineskim stranicama prodaju za oko 60 KM.

Sve veći broj građana ostane neugodno iznenađen

Upravo zbog ovakvih slučajeva i UIO BiH upozorava na činjenicu koja je, kako su kazali, u zadnje vrijeme zaista česta, a to je da sve veći broj građana ostane neugodno iznenađen kada dobije dopis od UIO da mora donijeti dokaz o plaćanju robe naručene preko interneta, kako bi se izvršilo carinjenje.

“Bit je u tome da su građani tu robu naručili na internet stranicama u BiH, a nisu sami naručivali tu robu izravno iz Kine, Amerike, Europske unije i slično”, rekli su u UIO BiH. Oni su pojasnili da im građani tom prilikom donose uplatnicu da su izvršili plaćanje naručene robe prodavaču – fizičkom licu iz BiH koje se pojavljuje u oglasu, iz čega proizlazi da se radi o unutrašnjem prometu.

“Međutim prodavač, fizičko lice iz BiH, robu koju prodaje putem oglasa u biti nema, već istu nabavlja putem interneta onog trenutka kad neko tu robu naruči putem oglasa i plati na njegov žiro račun u banci u BiH”, upozoravaju iz UIO BiH i dodaju da tada pošiljatelju robe iz Kine “prodavač” samo daje dispoziciju za slanje robe na adresu građana u BiH, koji su robu poručili putem oglasa objavljenog u BiH. Iz tog razloga, UIO BiH je upozorila sve građane da kupujući robu preko oglasa na internetu putem veb-stranica u BiH u stvari najčešće samo koriste “ilegalnog posrednika”.

Problem nastaje na carini

Prema njihovim riječima, problem nastaje na carini, kada građani BiH dođu u nadležni carinski referat samo s uplatnicom da su robu kupili od fizičkog lica u BiH i donose uplatnicu kojom su izvršili plaćanje na žiro račun fizičkog lica u BiH.
Naime, ta uplatnica za provođenje carinskog postupka nema nikakvog značaja, jer je u pitanju plaćanje u unutrašnjem prometu, iako se zaista radi o uvozu. Iz tog razloga, u UIO BiH su kazali da pravi kupci često budu veoma revoltirani, jer nemaju dokaz o stvarno plaćenoj cijeni na koju još treba obračunati i platiti uvozne dažbine, pa ih sve izađe skuplje od dogovorenog iznosa preko oglasa na internetu.

Oni su pozvali sve građane koji su se susreli s ovim problemom da prijave UIO sve one osobe kojima uplaćuju novac na žiro račune u bankama u BiH, a koja se pojavljuju kao prodavači robe na oglasima na internet stranicama u BiH./Bljesak.info