Priopćenje s 59. sjednice Vlade ŽSB

23

Vlada ŽSB je usvojila zapisnik sa 58. redovne sjednice i zapisnik sa 33. vanredne sjednice Vlade ŽSB.

-- Oglas ---

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB utvrdila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti okoliša i uputila i dalju proceduru.

Utvrđen je i Prijedlog Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe i uputila u skupštinsku proceduru, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada ŽSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o utvrđivanju Plana novčanih tokova za razdoblje X – XII 2013. godine iz proračunskih sredstava ŽSB,
– Odluka o odobravanju sredstava u Operativnom planu Budžeta ŽSB za period X – XII 2013. godine.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za mjesec rujan i listopad 2013. godine.

Vlada ŽSB je donijela Rješenje o imenovanju tima za uspostavu vertikalne saradnje sa općinama.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada ŽSB dala saglasnost na Zahtjev za odobrenje novčanih sredstsva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju lokalcija za izdavanje osobnih dokumenata u općinama Donji Vakuf, Vitez, Busovača, Kiseljak, Kreševo i Fojnica, sredstsva su planirana u ukupnom iznosu od 16.000,00 KM za izradu projektne dokumentacije.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja , građenja, zaštite okoliša , povratka i stambenih poslova, Vlada ŽSB donijela je Odluku o raspodjeli sredstava za projekte infrastukture, odlukom se izdvaja iznos od 1.000,00 KM za sufinanciranje projekta „Izgradnja ulične rasvjete u naselju Đelilovac – Polje“ MZ Potkraj.

Donese su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:
– Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava sa stavke F.) – Interventna sredstsva iz Programa utroška sredstava, sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih budžetom ŽSB za 2013.godinu, za slijedeće projekte:
o Čišćenje i uređenje korita rijeke Vrbas i MZ Vrbas II na području općine Bugojno, u iznosu od 4.500,00 KM,
o Sanacija vodovoda u naselju Bojska na području općine Gornji Vakuf/ Uskoplje, u iznosu od 4.000,00 KM,
o Rekonstrukcija kanalizacije u naselju Dub na području općine Travnik, u iznosu od 2.500,00 KM,
o Sanaciji bazena u naselju Vileši i sanacija vodovoda u naselju Rovna na području općine Bugojno, u iznosu od 2.500,00 KM.
– Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava sa stavke E.) – Ekološka čišćenja korita rijeka iz Programa utroška sredstsva, sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom ŽSB za 2013. godinu, za relizaciju slijedećih projekata:
o Udurženje „EKO SRCE“ Kiseljak, za čišćenje rijeka na području općine Kiseljak, u iznosu od 3.000,00 KM,
o Udruženje „EKO UDURGA KREMENIK“ Vitez, za čišćenje rijeka na području općine Vitez, u iznosu od 3.000,00 KM,
o Udurženje „EKO BUS“ Busovača, za čišćenje rijeka na području općine Busovača, u iznosu od 3.000,00 KM,
o Udruženje „EKO ZELENAC“ Donji Vakuf, za hitnu sanaciju terena oko gradske deponije u krugu korita rijeke Vrbas, na području općine Donji Vakuf, u iznosu od 3.000,00 KM,
o SRD „VRBAS“ Donji Vakuf, za čišćenje rijeka na području općine Donji Vakuf, u iznosu od 1.500,00 KM.

Vlada ŽSB je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna ŽSB za 2013.godinu namijenjenih za sport za 2013. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 58.150,00 KM,
– Odluka o raspodjeli dijela sredstava Proračuna ŽSB za 2013.godinu namijenjenih za kulturu za 2013.godinu, odlukom se izdvaja iznos od 84.500,00 KM.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada ŽSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Proračuna ŽSB za 2013.godinu, za potrebe NK „Travnik“ – 25.000,00 KM i NK „Vitez“ – 25.000,00 KM.
Data je i saglasnost na pokretanje procedure javne nabavke za zamjenu kotla za centralno grijanje u O.Š. „Mehurić“.