Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Projekat razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA)

28

Obavještavamo kvalifikovane farmere i proizvodne organizacije da je objavljen Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Projekat razvoja tržišne poljoprivrede (FARMA) za poboljšanje konkurentnosti i pristupa tržištima za sektore mljekarstva, voća, povrća, ljekovitog/aromatičnog bilja (MAP) i meda.

-- Oglas ---

Integralni tekst Poziva (FARMA Obrazac zahtjeva za prijavu) dostupan je ovdje.
Zahtjevi se dostavljaju na engleskom jeziku ili na jeziku naroda Bosne i Hercegovine.

Prijave treba dostaviti u štampanoj formi na adrese ureda Projekta FARMA:
FARMA Projekt, 75000 Tuzla, Maršala Tita 34A/III
FARMA Projekt, 71000 Sarajevo, Kolodvorska 12/I
FARMA Projekt, 88000 Mostar, Buna bb
FARMA Projekt, 78000 Banjaluka, Prvog Krajiškog korpusa bb

Pored toga, elektronska verzija zahtjeva može se poslati na e-mail pdfarma@bosniafarma.ba ili priložena uz štampanu kopiju.
Projekt FARMA poziva kvalificirane organizacije da prisustvuju informativnom sastanku u vezi ovog Poziva koji će se održati 4. rujna 2013. godine u 11:00 sati u uredu projekta FARMA, Sarajevo, Kolodvorska 12/1.
Preporučuje se prisustvo ovom sastanku.
Na linku ispod nalazi se FARMA Obrazac zahtjeva za prijavu i tekst Oglasa (Dnevni avaz).

Obrazac zahtjeva za prijavu

Tekst oglasa